Nyttårsbrev, 31. desember 2019 og 1. januar 2020, År A. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Nyttårsbrevet kan leses her: Takksigelsesmesse-Guds hellige Mor Maria

Lesning på norsk finnes her:  Lesninger nyttårsaften 31. desember – Den hellige Sylvester

Lesning på norsk finnes her: Lesninger Guds hellige mor Maria (1. januar)

Polsku: Polsk søndagsblad -Nyttårsaften-Wspomnienie sw. Sylwester

Polsku:  Polsk søndagsblad -Guds hellige mor Maria- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi -1 stycznia

Trosundervisning lørdag den 4. januar

Kjære elever og foreldre. 

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 4. januar i St. Birgitta menighet.  Da er det HERRENS ÅPENBARING som står i sentrum.

Vi ber foreldre til barn i 3. klasse om å hjelpe med LUNSJ OG JULETREFESTEN lørdag 4. JANUAR.  Det blir sendt info til foreldre som skal hjelpe den dagen. Andre foreldre skal hjelpe ved konfirmasjon.

Foreldre som hjelper med lunsjen skal komme kl. 9.45, smøre mat, servere og passe barna, rydde etter lunsjen.

 Foreldre som hjelper med juletrefesten skal komme kl. 11.45. ordne med bord, koke kaffe, dele kaker på fat, ordne bord med kaffe, brus, kopper, servietter, etc., rydde etter festen.

 Til juletrefesten bes alle foreldre om å ta med kaker/små kaker og små gevinster til utlodning (verdi kr. 20-40), som leveres på kjøkkenet.

Spesielt for lørdag 4. januar: Messen starter kl. 12.30. 

Timeplan for lørdag 4. januar 2019

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.15 – 12.15  Undervisning

Kl. 12.15 –  12.30 Sangøvelse

Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 13.30 – ca. 15.00   Juletrefest

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Se brevet her:  Katekese 200104

Julens brev og festbrev samt lesninger, 24. – 28. desember 2019. Polska gazetka niedzielna – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 24.- 28. grudnia.

Julebrevet –MidnattsmessenJuledagen-finnes her:  Julebrev 2019

Festbrev –Hellige Stefan– 2. juledag finnes her: Hellige Stefan-2019

Festbrev – Hellige Johannes -finnes her:  Hellige Johannes. Apostel og evangelist -27.desember 2019

Festbrev – De uskyldige barn i Betlehem – finnes her:  De uskyldige barn i Betlehem -28.desember 2019

LESNINGER:                                   

Lesningene  på norsk for midnattsmessen finnes her:  Lesninger Midnattsmessen (24. desember)

Lesningene på norsk for Juledagen finnes her:  Lesninger Juledagen (25. desember)

Lesninger på norsk for 2. juledag –Hellige Stefan– finnes her:  Lesninger Den hellige Stefan (26. desember) 2019

Lesninger på norsk for –Hellige Johannes– 3. juledag finnes her:Lesninger Den hellige Johannes (27. desember)

Lesninger på norsk for – De uskyldige barn i Betlehem – finnes her:  Lesninger De uskyldige barn i Betlehem (28. desember)

 

Polska gazetka niedzielna – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 24. -28. grudnia.

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego- Msza w nocy, 24 grudnia: Polsk søndagsblad -Midnattsmesse-Uroczystość Narodzenia Pańskiego- Msza w nocy, Rok C, 24 grudnia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msza o Świcie,  25 grudnia :  Polsk søndagsblad – Kristi fødselsfest – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msza o Świcie, 25 grudnia

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika,  26 grudnia : Polsk søndagsblad – Den Hellige Stefan -Kirkens første martyr-Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika Rok C, 26 grudnia 

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty,  27 grudnia :  Polsk søndagsblad -Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty-27 grudnia

Święto świętych Młodzianków, męczenników,  28 grudnia :  Polsk søndagsblad -de uskyldige barn i Betlehem- 28 grudnia                                

MESSER I JULETIDEN 2019/2020

* Julaften, tirsdag 24. des.  kl.21.00. Polsk messe

kl.23.00. Midnattsmesse

* 1. Juledag, onsdag 25.des. kl.11.00. Høymesse.

kl.18.00. Juledagens kveldsmesse.

* 2. Juledag, torsdag 26. des. kl.11.00. Den Hl. Stefan. Fest.

kl.13.00. Kaldeisk messe.

kl.16.00. Polsk messe.

* Fredag 27. des. kl.11.00. Den Hl. Johannes. Apostel og Evangelist. Fest.

*Lørdag 28.des.  kl.18.00. De uskyldige barn i Betlehem. Martyrer. Fest.

*Søndag 29. des.  kl. 10.00. Høymesse. Den Hl. Familie. Fest.                                                                    18.00. Kveldsmesse

*Tirsdag 31. des.  kl. 18.00. Takksigelsesmesse og sakramentandakt

*Onsdag 1.jan.2020.  kl. 10.00. Nyttårsdag. Guds hellige Mor Maria.    

                                                    Høytid

*Lørdag 4. jan.2020   kl.12.30. Katekese-/Familiemesse

    kl.13.30. Juletrefest for barn

kl.17.30. Rosenkransandakt – norsk                                                                       kl.18.00. Messe. Herrens Åpenbaring. Høytid. (Vigilie).

* Søndag 5. jan.2020  kl.10.00. Høymesse. Herrens Åpenbaring. Høytid

kl.16.00. Polsk messe

kl.18.00. Kveldsmesse

*Søndag 12. jan.2020. kl. 10.00 Høymesse. Herrens Dåp. Fest.

  1. kl. 13:00 Vietnamesisk messe.
  2. kl. 16.00 Polsk messe. (Sarpsborg)
  3. kl. 16.00 Kaldeisk messe.
  4. kl. 18.00 Kveldsmesse.

Se plakat her:  MESSER I JULETIDEN 2019- 2020