Deling av religionsundervisningen i 2 grupper fra 2021.

Kjære katekesebarn med foreldre og foresatte.

 

På det siste kateketmøte bestemte vi å dele katekesebarna i 2 grupper og bruke ca 2 lørdag hver måned for at katekese kan fullføres i Kirken med undervisning og messe.

Første gruppe består av elevene i trinn 3 og trinn 8.  De beholder de lørdagene som allerede er bestemt.

Andre gruppe består av de øvrige trinn (1,2,4,5,6,7).

På denne måten får vi under 50 barn på katekeselørdager delt på 3 etasjer, dvs det blir under 20 barn pr. etasje og max. 50 personer i messen.

Mat må vi fortsatt smøre hjemme.  Kirken serverer saft/vann.

Vi vil også med dette avlyse årets juletrefest da vi alltid har vært godt over 100 deltagere.

Vi vil vente til skoleoppstart etter juleferien på mandag den 4. januar for å få oppdatert informasjon fra myndighetene.  Hvis situasjonen tillater det, vil det være katekese for trinn 3 og 8 den 9. januar og for øvrige trinn den 16. januar.

Vi ber dere om å sjekke mailen på tirsdag/onsdag neste uke for mer informasjon.

Vi ønsker alle sammen en hyggelig nyttårsfeiring og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Elzbieta

Kateketleder

Se brevet i pdf:  Katekesebrev -deling av katekesen 2020

Nyttårsbrev, 31. desember 2020 og 1. januar 2021, År A. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Nyttårsbrevet kan leses her:  Takksigelsesmesse-Guds hellige Mor Maria-B-2020

Lesning på norsk finnes her:  Lesninger nyttårsaften 31. desember – Den hellige Sylvester

Lesning på norsk finnes her: Lesninger Guds hellige mor Maria (1. januar)

Polsku: Polsk søndagsblad -Nyttårsaften-Wspomnienie sw. Sylwester

Polsku:  Polsk søndagsblad -Guds hellige mor Maria- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi -1 stycznia

 

Festbrev 28. desember 2020, De uskyldige barn i Betlehem, år B. Święto świętych Młodzianków, męczenników, 28 grudnia.

Les festbrevet her:  De uskyldige barn i Betlehem -28.desember 2020

Festdagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger De uskyldige barn i Betlehem (28. desember)

Readings in English:  Daily Reading for Monday December 28th 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -de uskyldige barn i Betlehem- 28 grudnia