KORSVEIANDAKT 2019 I FASTETIDEN

Mandager           kl. 18.00   Filippinsk gruppe

Tirsdager            kl. 18.00   Afrikansk gruppe

Onsdager            kl. 17.15   Vietnamesisk gruppe

Fredager             kl. 18.00   Kaldeisk gruppe

Fredager             kl. 19.00  Polsk gruppe

Lørdager             kl. 17.00   Norsk

 NÅDERIK   FASTETID