Trosundervisning lørdag den 23. mars kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 23. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er Korsveiandakt.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

 NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 – 13.30.

 Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Foreldre til 1. klasse skal komme kl. 10.00, forberede lunsj i 1 time, delta i korsvei / servere og passe barn i friminutt.  Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.   Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 21.  mars, om hvem som kommer og når 23. mars.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Viktige datoer:

 Konfirmasjon blir lørdag 4. mai kl. 12.00.

 Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

  1. kommunion blir lørdag 25. mai – 2 grupper: kl. 10.00 og kl. 13.30.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2019: 23. mars –   27. april

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.00  Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Korsveiandakt               Kl.  13.00 – 13.30 Sangøvelse 3. klasse

                                              

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).                                      For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.                          Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078.                                                                  Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.                                                Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

 

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Les brevet her:  Katekese 190323

Vedlegg:  SKRIFTEMAL

Vedlegg:  SKRIFTEMAL FOR UNGDOM