Søndagsbrev 23. juni 2019, Festen for Kristi blod og legeme, år C. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Rok C.

Corpus Christi

Les søndagsbrevet her:   Kristi Legeme og Blod- 2019-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:   Lesninger Kristi legeme og blod (år C)

Polsku:  Polsk søndagsblad -Festen for Kristi blod og legeme – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Rok C