Søndagsbrev 15. september 2019, 24. alm. søndag, år C. Den salige Jomfru Marias smerter. Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła Rok C.

olsorrow

Les søndagsbrevet her:  24. alm. søn- 2019-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:   Lesninger 24. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Polsku:  Polsk søndagsblad -24. alm.søndag-Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła Rok C