Trosundervisning – Katekese lørdag den 21. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre. 

Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 21. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest. Alle elever tar med seg litt frukt eller grønnsaker til denne dagen. Vi oppfordre at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

 Det er foreldre til trinn 7 som skal hjelpe med lunsjen.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2019/2020:

21. september – 19. oktober – 16. november – 14. desember

– 4. januar – 1. februar – 29. februar – 21. mars – 18. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                  Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

NB! Undervisning hele skoleåret er utvidet til 13.15 for alle trinn!

Kateketer dette skoleåret:

 

  1. klasse: Christian Fladeby og Hilda Gorges Assistent:
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj      Assistent:
  3. klasse: Marzena Thoresen                Assistent: Anna Jagodzinska
  4. klasse: Søster Karolina fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela
  5. klasse: Elzbieta Hagen
  6. klasse: Vigdis Maatje
  7. klasse: Danuta Ptasinska
  8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Daniel Paszek, Peter Kuran, og Julianna Moberg

 

Katekesekontingent

 

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

 

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

 

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 

 

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vedlegg:  Brevet i pdf:  Katekesebrev 190921

Innmeldingsblankett: Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel