KORSVEIANDAKT 2020 I FASTETIDEN.

Mandager           kl. 18.00   Filippinsk gruppe

Onsdager            kl. 17.15   Vietnamesisk gruppe

Torsdager            kl. 17.00   Afrikansk gruppe

Fredager             kl. 18.00   Kaldeisk gruppe

Fredager             kl. 19.00  Polsk gruppe

Lørdager             kl. 17.00   Norsk

 NÅDERIK  FASTETID

Se plakaten her:  KORSVEIANDAKT 2020-farge