Søndagsbrev 14. februar 2021, 6. alm. søndag. Szósta Niedziela zwykła Rok B.

Les søndagsbrevet her:  6. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 6. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday February 14th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -6. alm.søndag-B