Katekese

Kateketene skoleåret 2021/2022 er:

 

1. klasse:                                      Assistent:Christian Fladeby

2. klasse:  Raja Toma Younan og Milena Kanabaj

3. klasse – 1.kommunionsundervisning:

Gruppa A:                                                     Assistent:   Anna Flysak

Gruppe B:  Søster fra Tønsberg.                Assistent:  Beatrice Bangela

4. klasse:  Emmie Braaten

5. klasse: Julianna Moberg

6. klasse Danuta Ptasinska

7. klasse: Nikolajus Juozeliunas

8. klasse: Ray Pereira

Konfirmantundervisning: Pater Jagath           Assistent:  Peter Kuran

Kateketleder:  Elzbieta Hagen

Musikkansvarlig. Bente Heiseldal

Kateketvikar: Julianna Moberg, Elzbieta Hagen, Joanna Bylica

Katekesekontingent

Alle barn i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.

For 1.kommunionsbarn er kontingenten kr. 400,- pr. skoleår.

For 8.klasse er kontingenten kr. 300,- pr. skoleår.

For konfirmantene kr. 800,-.

Katekesens bankkonto: 1503.19.45078.

Er du  ikke katolikk (barn, ungdom eller voksen), men interessert i å lære mer om den katolske tro? Kontakt sognepresten :-)

1. kommunionsmelding:  OKB-1.kommunion

Fermingsmedling:  OKB Skjema Fermingsmelding

Innmelding  i trosundervisningen:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel