Katekese

Kateketene skoleåret 2018/2019 er:

 

1. klasse:  Christian Fladeby og Juliana Dourado       Assistent:

2. klasse:  Raja Toma Younan og Jawan Saib Altari                Assistenter: Joanna Bylica  og Nikolajus Juozeliunas

3. klasse – 1.kommunionsundervisning:

Gruppa A: Marzena Thoresen       Assistenter: Anna Jagodzinska og  Beatrice Bangela

Gruppe B:  Søster Klara Ottersen.

4. klasse: Emmie Braaten

5. klasse: Vigdis Maatje

6. klasse Danuta Ptasinska

7. klasse: Elzbieta Hagen

8. klasse: Ray Pereira

Konfirmantundervisning: Pater Jagath

Kateketleder:  Elzbieta Hagen

Musikkansvarlig. Bente Heiseldal

Kateketvikar: Julianna Moberg

Katekesekontingent

Alle barn i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.

For 1.kommunionsbarn er kontingenten kr. 400,- pr. skoleår.

For 8.klasse er kontingenten kr. 300,- pr. skoleår.

For konfirmantene kr. 800,-.

Katekesens bankkonto: 1503.19.45078.

Er du  ikke katolikk (barn, ungdom eller voksen), men interessert i å lære mer om den katolske tro? Kontakt sognepresten :-)

1. kommunionsmelding:  OKB-1.kommunion

Fermingsmedling:  OKB Skjema Fermingsmelding

Innmelding  i katekesen:  Innmeldingkatekesen 2018-19-enkel