Resultat av menighetsrådsvalget 2018.

Valgte medlemmer: Per Christian Solberg, Ray Pereira, Stephane Christopher Mukkaden og Elzbieta Hönl Hagen. 

Varamedlemmer: Elisabet Margrete Lund Olsgård og Irene Loar Jensen. 

I tillegg til disse valgte medlemmer har sognepresten utpekt Justyna Bizek og Mishgina Bahur Zemichael til menighetsrådet.

Det nye menighetsrådet blir innsatt søndag 29. april kl. 10.00.

Menighetsrådet for perioden 2016 – 2018

Sogneprest og formann

Jagath Gunapala
St. Josephsgate 17
1606 Fredrikstad
Mobiltelefon: 41 46 87 40
e-post: jagath.gunapala@katolsk.no

 

Leder
Martin Freiberger                                                                                                                       Vollgata 20                                                                                                                                 1721 Sarpsborg
Mobiltelefon: 990 48 560
e-post: mfrei@online.no

 

Sekretær
Ray Pereira

Jotneveien 6

1654 Sellebakk

Mobiltelefon: 974 80 849

e-post: ray.pereira@feas.no

 

Medlem

Barbara Ratajczak-Tretel

Nellikbuen 17

1617 Fredrikstad

Mobiltelefon 415 97 406

e-post: barbara.ratajczak@hotmail.com

 

Medlem
Per Christian Solberg

Hornneslia 55A

1747 Skjeberg

Mobiltelefon 473 03 520

e-post: pcsolber@online.no

 

Utnevnt Medlem
Beatrice Bangela

Haugeveien 1

1738 Borgenhaugen

Mobiltelefon 978 35 501

e-post: bmbangel@online.no

 

Utnevnt Medlem
Irene Loar Jensen

Kirkeveien 30

1664 Rolvsøy

Mobiltelefon 951 86 841

e-post: ireneloar@hotmail.com

 

Vararepresentant
Raja Toma Younan

Tranev 13B

1666 Rolvsøy
Mobiltelefon: 416 66 527
e-post: raja_toma@hotmail.com

 

Vararepresentant
Elzbieta Hönl Hagen

Dr. Ellertsens vei 26

1653 Sellebakk
Mobiltelefon: 907 19 460
e-post: elzbieta.hagen@gmail.com

 

Ungdomsrepresentant
Hilda Gorges

Nellikbuen 47

1617 Fredrikstad

Mobiltelefon: 457 93 070

e-post: Hilda_96@live.no