Trosundervisning lørdag 15. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 15. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

Lørdagene 15. oktober, 12. november og 3. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 17. desember. Øvelsen vil vare fra kl. 13.00 til kl. 13.30

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Ordning fortsetter med undervisningen 15.oktober. Det er foreldre til barn i 1. klasse, som er bedt om å hjelpe 15. oktober. Det gir også foreldre anledning til å delta i rosenkransandakten med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

Foreldre skal komme kl. 10.00 og forberede lunsjen på kjøkkenet.

Foreldre til 1. klasse skal komme kl. 10.00, jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barn. De som ikke kan komme tidligere /delta i messen, må komme senest kl. 11.30 for å servere /passe barn. Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller tlf: 907 19 460 innen torsdag 13. oktober, om hvem som kommer og når 15. oktober. Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Undervisningslørdager for skoleåret 2016/2017:

15. oktober – 12. november – 3. desember – 7. januar – 11. februar – 18. mars – 22. april – 20. mai

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                  Kl. 12.15 – 13.00 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Rosenkransandakt         Kl.13.00 – 13.30 Øvelse til førjulskonsert

Kateketer dette skoleåret:

1. klasse: Sozan Al-Tammu og Daniel Paszek Assistent: Grelpa Camacho-Adalim

2. klasse: Raja Toma Younan og Jawan Saib Altiari Assistent: Joanna Bylica

3. klasse: Marzena Thoresen Assistent: Anna Jagodzinska og Beatrice Bangela

4. klasse: Emmie Braaten

5. klasse: Vigdis Maatje Assistent:

6. klasse: Danuta Ptasinska

7. klasse: Elzbieta Hagen

8. klasse: Ray Pereira

Kateketvikarer: Julianna Moberg og Lars Petter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell. Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer.

Kontingenten er kr. 100,- pr. barn (1,2,4,5,6. og 7.klasse) .

For 1. kommunionsbarn kr. 350,-.

For 8. klasse kr. 200,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20 E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Slik får du billetter til pavemessen!

Tirsdag 1. november feirer pave Frans messe i Malmø (Sverige). I den anledning er det mulig for alle katolikker å få (gratis) billetter til messen.

Send en e-post til fredrikstad@katolsk.no med navnet ditt, mobilnummer og ønsket antall billetter.  Eller kontakt menighetskontoret på telefon: 69 30 15 20.

Vi vil så sende inn felles bestilling til bispedømmet og dere får billettene fra menighetskontoret når vi får dem.

FRIST for å bestille billetter fra oss er TIRSDAG 11. OKTOBER kl. 17.00.

For mer informasjon, se bispedømmets nettsider:http://www.katolsk.no/…/slik-far-du-billetter-til-pavemessen

NB Alle må selv ordne med transport og overnatting.

 Merk også følgende:

  • Billettene vil ikke være personlige, dvs det vil ikke stå navn på dem. Men man må vise gyldig ID/pass for å komme inn på stadion
  • Swedbank stadion åpner dørene klokken 06.30 på messedagen. Messen begynner klokken 09.30, men dørene inn til stadion vil stenge klokken 09.00. Etter kl 09.00 vil man altså ikke slippe inn på stadion.