St. Birgitta menighet søker organist.

ORGANIST I ST. BIRGITTA KATOLSKE MENIGHET, FREDRIKSTAD

I St. Birgitta katolske menighet er det ledig 40 % organist-stilling.

Kirkebygget er fra 1989 og har et Sandtner-orgel med 14 stemmer fra 2002.

Hovedoppgaver er musikk ved messer på søn-og helligdager, samt korarbeid.

Kirkemusikalsk utdanning på høyskolenivå er ikke en betingelse, men personlig egnethet og relevant praksis med orgelspill og korledelse vil bli vektlagt.

Stillingsinnhold, stillingsbrøk og øvrige betingelser kan tilpasses den som blir ansatt.

Det er ikke nødvendig at den som tilsettes er medlem i Den katolske kirke, men det forventes lojalitet mot Kirkens verdigrunnlag.

Lønn etter avtale.

Pensjonsordning.

Ønsket tiltredelse: april 2017, eller etter avtale.

Søknad med CV sendes til: fredrikstad@katolsk.no Søknadsfrist: 31. mars 2017.

Nærmere opplysninger:

Sogneprest Jagath Gunapala, omi  414 68 740

Anna Marie Hvaal Solberg 478 72 435

István Tálos 908 36 599

St. B – Organist 2017

 

 

Trosundervisning lørdag 18. mars kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 18. mars i St. Birgitta menighet. Tema denne gangen er: Faste og korsvei. Det nærmer seg påske og i den anledning blir det skrifte for 4. – 8. klasse som møter i kirken, de andre møter i klasserommene. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Messedeltagelse er en del av forberedelsen til 1.kommunion. Det oppfordres derfor til at barna deltar også i menighetens søndagsmesser. Alle 1.kommunionsbarn må fylle ut søndagsmesseskjema og levere det til presten. Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 18. mars.

Det er viktig at barna møter til undervisningen, og kommer i tide. Det forstyrrer mye når noen kommer for sent. Hvis barn som skal hentes før undervisningen er slutt, det gi beskjed til kateket på forhånd. Vennlisgt ikke hent barn under messen, vent til at messen er ferdig!

Foreldre til 1. kommunionsbarn må hjelpe til ved konfirmasjonen. Brev med arbeidsfordeling er sendt. (Konfirmantforeldre hjelper til ved 1. kommunionsfeiringen).

Vi ber foreldre til barn i 6. klasse om å hjelpe med lunsj. Foreldre skal komme kl. 9.45, jobbe 1 time, delta i messen, servere og passe barna, rydde etter lunsjen.

Vi ber om at foreldre ikke sitter i undervisningsrommene under undervisningen.

Viktige datoer:

Konfirmasjon blir lørdag 29. april 2017 kl. 13.00 ved Mgr. Huynh Tan Hai.

1.kommunion blir lørdag 13. mai 2017 kl. 12.00

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse Kl. 12.15 – 13.00 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Korsveiandakt

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell. Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer.

Kontingenten er kr. 100,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 350,- for skoleåret.

For 8. klasse kr. 250,- .

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets navn.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20 E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Les katekesebrevet her:  Katekese 170310

Her er arket til :  SKRIFTEMAL