100-årsjubiléet for Maria-åpenbaringene i Fátima

Kjære menigheter,

I anledning 100-årsjubiléet for Maria-åpenbaringene i Fátima, har pave Frans innvilget avlat for troende som foretar pilegrimsturer til Fátima eller ber foran en statue av Jomfru Maria av Fátima i løpet av jubileumstiden, som varer frem til 26. november 2017.

Karmelklosteret «Totus Tuus» har utarbeidet forskjellig materiale til hjelp for dette, og har med stor velvilje latt Pastoralavdelingen få sende det ut til alle menigheter i Norge. Se vedleggene.

Måtte det inspirere til den bønn og omvendelse Jomfru Maria så innstendig ba om i sine Fátima-åpenbaringer.

Pavens besøk i Fátima overføres i kveld kl. 19.15 og 22.30 og i morgen kl. 11.00 norsk tid på Vatikanets nettsider:

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2017/5/12/preghiera-fatima.html

Alt godt i Jesu og Marias Hellige Hjerter,

Oslo katolske bispedømmes Pastoralavdeling

Fátima_bønn_avlat_2017

Soningsandakt