Valg av menighetsråd i St. Birgitta menighet 15. april 2018.

Det blir valg av nytt menighetsråd søndag april 2018. Frist for å innlevere forslag på kandidater er forlenget til søndag 18. februar 2018.   Forslag på kandidater kan sendes på e-post til: fredrikstad@katolsk.no.

Menighetsrådvalg

Det skal avholdes valg til nytt menighetsråd denne våren.

Alle menighetens medlemmer over seksten år som har mottatt fermingens sakrament, har stemmerett og er både valgbare og kan utnevnes som medlemmer av menighetsrådet.

Menighetsrådets funksjonstid er to år. Nåværende medlemmer som har sittet i rådet i to perioder kan ikke velges på nytt denne gangen. 

Kom med forslag til kandidater til det nye menighetsrådet

Valgkomiteen ber menighetens stemmeberettigede medlemmer komme med forslag på aktuelle kandidater.

Forslag må meldes skriftlig og merkes ”Menighetsrådsvalg”.

Forslag kan enten legges i menighetens postkasse, leveres til sogneprest Jagath, direkte til valgkomiteen eller sendes fredrikstad@katolsk.no.

Hvis anonymitet ønskes kan forslag legges i lukket konvolutt som legges i en ytre konvolutt der eget navn påføres.

Forslag på kandidater kan meldes inn til og med 18. februar 2018

Valg-kunngjøring 2018 .doc NY FRIST

Hyrdebrev om Hellighetens år fra biskop Bernt Eidsvig. Relikvievalfart til høsten.

Biskop Bernt Eidsvig Can Reg. har utropt 2018 til  Hellighetens år i forbindelse med relikvievalfarten.

Relikvier av den hellige Thérèse kommer til Norden i 2018 sammen med hennes hellige foreldre Louis og Zelie Martin.  Nærmere informasjon på: kall.katolsk.no.

Les hyrdebrevet på:  hyrdebrev-om-hellighetens-ar   

Se også på disse adressene:   katolsk.no/hellighet og facebook.com/relikvier

KORSVEIANDAKTER I FASTETIDEN 2018.

Mandager           kl. 18.00   Afrikansk gruppe

Tirsdager            kl. 18.00   Filippinsk gruppe

Onsdager            kl. 17.15   Vietnamesisk gruppe

Fredager             kl. 18.00   Kaldeisk gruppe

Fredager             kl. 19.00  Polsk gruppe

Lørdager             kl. 17.00   Norsk

NÅDERIK     FASTETID