Appell til Caritas-søndag 24. september 2017.

In English:  Stop the flight from hunger- 2017

Polski: Zatrzymajmy ucieczkę przed głodem- 2017

«Gå nå hjem, spis festmat og drikk søt vin! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for» – Nehemiah 8:10

I dag feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge! Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med hele Kirken og Caritas vil vi være med på å gjøre verden til et bedre sted for alle. Derfor går dagens kollekt til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult.

Den 29. september har Kirken tradisjonelt feiret høsttakkefest i forbindelse med Mikkelsmesse. Derfor oppfordrer vi til å feire høsttakkefest –  i takknemlighet for at vi kan spise oss mette hver dag – og i solidaritet med våre brødre og søstre som ikke er like heldige. I mange av verdens hjørner er innhøstingen hardt arbeid, og høsttakkefesten derfor svært viktig. Pave Frans ønsker en større bevissthet om vårt felles ansvar for jorden og våre medmennesker. Ved å feire jordens gaver med særlig takknemlighet, kan vi få inspirasjon til å dele av vår overflod med «dem som ingen dekker bord for», slik det står i Nehemjas bok.

Caritas Norge begynner nå en kampanje med tittelen «Nullsult» som i år har temaet «Stopp flukten fra sulten». Årets kampanje setter fokus på en global sultkrise der mennesker blir tvunget på flukt fra sine hjemland på grunn av sult og matmangel. Noen steder skyldes dette krig, andre steder tørke, flom og klimaendringer, noen steder dypt urettferdig fordeling av goder.

Ingen skal trenge å dø av sult. Det er nok mat til å mette alle. Likevel er det 815 millioner som sulter og tallet stiger. Kirken, som et tegn på barmhjertighet og nestekjærlighet kan og bør strekke ut en hånd til dem som lever under umenneskelige forhold.

Vi er skapt til kjærlighet, og ved å handle i kjærlighet til hverandre, lever vi ut vårt potensiale som mennesker. Når vi bekjemper fattigdom og sier nei til urettferdighet, gir vi ikke bare andre mennesker bedre liv, men vi styrkes også i vår egen åndelighet, kjærlighet og moralske utvikling.

Sult er en krise som kan løses. FN har funnet en direkte sammenheng mellom usikker tilgang på mat og økning i mennesker som må reise fra hjemmene sine. 70 prosent av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengige av jordbruk.  Disse trenger arbeid utenfor jordbruket, frø som tåler tørke, bedre vanningssystemer og mulighet til å selge varene sine. I følge verdensbanken er investering i landbruket mer enn dobbelt så effektivt for å bekjempe fattigdom enn noen annen metode. Dette er hjelp som virker.

Caritas Norge arbeider aktivt med matsikkerhet i en rekke land, både i Asia, Afrika og Latin-Amerika. I 2016 fikk 150 000 mennesker bedre liv på grunn av Caritas’ prosjekter innen matsikkerhet. I 2013 lånte Davies fra Zambia en liten sum penger til å kjøpe frø og fikk opplæring i bærekraftig jordbruk. I 2015 hadde han betalt tilbake lånet, men også tjent nok til å sende alle barna sine på skole! I Kongo har bønder som deltar i programmet mer enn doblet inntektene sine, og nesten alle har nok til å spise tre næringsrike måltider om dagen. Dette er bare noen eksempler på at arbeidet nytter!

Når vi i dag markerer Caritas-søndag går kollekten til Caritas’ arbeid for dem som sulter. Caritas håper det vises stor solidaritet med våre brødre og søster på alle kontinenter.

Vi takker for din støtte og håper også at du i fremtiden vil engasjere deg i menighetens og kirkens sosiale arbeid!

Takk for oppmerksomheten.

Appellen i pdf:  Stopp flukten fra sulten-2017

Søndag er det Caritas-søndag. Kollektene denne helgen går til Caritas. Det er utvidet kirkekaffe med Caritas-suppe.

Søndag den 24. september feirer vi Caritas-søndag i alle menigheter i hele Norge! Dette er en ypperlig anledning til å vise din solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med Kirken og Caritas kan hver og en av oss være med på å gjøre verden til et bedre sted for alle. Derfor går kollekten denne søndagen til mennesker som sulter.

I år ønsker Caritas å rette søkelyset mot på en sultkrise som tvinger folk på flukt fra sine hjem og familier. Noen steder skyldes dette krig, andre steder tørke, flom og klimaendringer, noen steder dypt urettferdig fordeling av goder.

Vi er skapt til kjærlighet og nestekjærlighet er handling. Ved å handle i kjærlighet til hverandre lever vi ut vårt potensiale som mennesker. Når vi bekjemper fattigdom og sier nei til urettferdighet, gir vi ikke bare andre mennesker bedre liv, men vi styrkes også i vår egen åndelighet, kjærlighet og moralske utvikling. Rettferdighet er en daglig kamp for den verden Gud ønsker, der kjærlighet og forståelse råder blant menneskene.

Sult er en krise som kan løses, og neste søndag kan hver og en av oss være med på å hjelpe mennesker ut av fattigdom!

Har du ikke mulighet til å bidra til kollekten den søndagen, kan du likevel gi ditt bidrag!

SMS: send FOOD til 2169 (200,-),
VIPPS: 12135 merket FOOD,
Caritas Norge gavekonto: 8200.01.93433.

Katekesen – Undervisningsdager for skoleåret 2017/2018:

 

Undervisningslørdager for skoleåret 2017/2018:

 1. klasse til og med 8.klasse (lørdager kl. 9.45) 
 1. september – 23. september – 14. oktober – 4. november – 18. november –               9. desember – 6. januar – 10. februar –  17. mars –   21. april

Foreldremøte 1. kommunion: 9. september kl. 13.00.

 1. Kommunion: lørdag 26. mai

                          

 Konfirmanter (torsdager kl. 18.00) 

 1. september – 21. september – 5. oktober – 19. oktober – 9. november – 16. november – 7. desember – 14. desember 
 1. januar – 25. januar – 8. februar – 15. februar – 1. mars – 15. mars – 5. april – 12. april – 24. april øvelse 

Ferming:  28. april 2018 kl. 12.00 

Konfirmanthelg: 24. – 26. november og 2. – 4. mars 2018.

 

Se plakaten her:  Katekese oppslag 2017-18

Trosundervisning lørdag 23. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre. 

Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 23. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest.  Alle elever tar med seg litt frukt eller grønnsaker til denne dagen.  Vi oppfordre at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

 Det er foreldre til trinn 8 som skal hjelpe med lunsjen.

OBS!  Etter lunsjen blir det brannøvelse. Barna får info fra kateketer.

 Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

 Undervisningslørdager for skoleåret 2017/2018:

 

 1. september – 14. oktober – 4. november – 18. november9. desember

– 6. januar –  10. februar –  17. mars –   21.april

 

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45        Undervisning              Kl. 11.45 – 12.15      Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00        Sangøvelse                 Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45        Messe

 

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Sozan Al-Tammu og Daniel Paszek                Assistent: Beatrice Bangela
 2. klasse: Raja Toma Younan og Jawan Saib Altiari       Assistent: Joanna Bylica og                                                                                                 Nikolajus Juozeliunas
 3. klasse: Marzena Thoresen                                     Assistent: Anna Jagodzinska og                                                                                                 Barbara Sznitko
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Vigdis Maatje
 6. klasse: Danuta Ptasinska
 7. klasse: Elzbieta Hagen
 8. klasse: Ray Pereira

Kateketvikarer: Julianna Moberg og Lars Petter Kuran

Sangøvelser:  Bente Heiseldal

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

 

Kontingenten er kr. 100,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 350,-.  For 8. klasse kr. 250,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Les brevet her:  Katekese 170923