Resultat av menighetsrådsvalget 2018.

Valgte medlemmer: Per Christian Solberg, Ray Pereira, Stephane Christopher Mukkaden og Elzbieta Hönl Hagen. 

Varamedlemmer: Elisabet Margrete Lund Olsgård og Irene Loar Jensen. 

I tillegg til disse valgte medlemmer har sognepresten utpekt Justyna Bizek og Mishgina Bahur Zemichael til menighetsrådet.

Det nye menighetsrådet blir innsatt søndag 29. april kl. 10.00.

Trosundervisning lørdag 21. april kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.    

Vi ønsker igjen velkommen til siste trosundervisning for dette skoleåret, lørdag den 21. april i St. Birgitta menighet.  Tema for undervisningen er «påske».  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

 Kjære foreldre til 2. klasse.

 klassebarna skal skrifte for første gang lørdag 5. mai kl. 9.45. Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skrifte” som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Det skal være sangøvelse for 1. kommunionsbarna lørdag 21. april fra kl. 13.00 til kl. 13.30.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.

Vi ber foreldre til barn i 1. klasse og noen fra 3. klasse om å hjelpe med lunsj. Foreldre skal komme kl. 9.45, jobbe 1 time, delta i messen, servere og passe barna, rydde etter lunsjen. Dere får egen e-post.

Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

Viktige datoer:

      Konfirmasjon lørdag 28. april kl. 12.00.

  1. kommunionsbarna har ekstra undervisning og skrifte 5. mai kl. 9.45.

       Øvelse til 1.kommunion:  Tirsdag 22. mai kl. 17.30 og kl. 18.30

  1. kommunion: Lørdag 26. mai kl. 10.00 og 13.30.                                                                                                                          

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45   Undervisning            Kl. 11.45 – 12.15      Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00   Sangøvelse               Kl. 12.15 – 13.00        Avslutning

Kl. 11.00 – 11.45       Messe        Kl. 13.00 – 13.30       Sangøvelse 1. kommunionbarn

Kateketene takker for undervisningsåret og ønsker alle hjertelig velkomne til høsten.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Les brevet i pdf:  Katekese 180421

Vedlegg skrifte 2.klasse:  Forberedelse til skriftemålet-2.klasse  og Skriftemål-2.klasse