Trosundervisning lørdag den 20. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 20. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

Lørdagene 20. oktober, 3. november og 24. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 15. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.00 til kl. 13.30

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 6. klasse, som er bedt om å hjelpe 20.oktober. Det gir også foreldre anledning til å delta i rosenkransen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.  

Foreldre skal komme kl. 10.00 og forberede lunsjen på kjøkkenet.  Foreldre til 6. klasse skal komme kl. 10.00, jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barn.  Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen  på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 18. oktober, om hvem som kommer og når 20. oktober.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Undervisningslørdager for skoleåret 2018/2019:

  1. oktober – 3. november – 24. november – 5. januar – 2. februar -2. mars -23. mars – 27. april.                                                                             

Konfirmasjon: lørdag 4. mai. 2019, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

1.kommunion: lørdag 25.mai 2019 – 2 grupper kl.10.00 og 13.30.

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45        Undervisning     Kl. 11.45 – 12.15        Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00        Sangøvelse         Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Rosenkransandakt     Kl.  13.00 – 13.30      Øvelse til førjulskonsert

 Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet kl.13.00, Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Se katekesebrevet her: Katekese 182010

Innmeldingsskjema til katekesen:  Innmeldingkatekesen 2018-19-enkel