Adventaksjonshelg 1.-3. desember.

All ungdom fra 7. klasse og oppover inviteres til adventaksjonshelg fra  fredag  den 01.desember  kl.18:00.  Vi er ferdige etter kirkekaffen (ca. kl.13.00) søndag den 3. desember.

Tema for helgen er «adventaksjon» som vi kommer til å jobbe med  på mange forskjellige måter.  Formålet med adventsaksjonen er å samle inn penger til  årets prosjekt som er : Trygg mat for en sikker framtid på Sri Lanka.   Vi skal blant annet lage ting som vi skal selge på søndag, stå i gågata og samle inn penger på lørdag.

Ta med deg:

 • Sovepose
 • Liggeunderlag
 • Toalettsaker
 • Innesko
 • Godt humør J
 • Og alt annet du trenger for en helg.
 • Ta med gode uteklær da vi skal være ute en god del på lørdag.

 

Påmelding innen mandag 20. november til: Hilda Gorges

Mobil: 457 93 070       E-post: hilda_96@live.no

Brevet med påmeldingsblankett: Paamelding AA-helg 1-3.12.17

Trosundervisning lørdag den 18. november kl. 9.45.

 Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 18. november i St. Birgitta menighet.  Neste undervisningsdag er det ADVENT som står i sentrum.

 Lørdagene 18. november og 9. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 16. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.00 til kl. 13.30

Vi mangler innmelding til katekesen og kontingent fra mange barn.  Innmeldingen skal skje hvert år.

Blanketter til innmelding og betaling følger vedlagt.

Det er foreldre til barn i 5. klasse, som er bedt om å hjelpe med lunsjen 18. november.  Det betyr at foreldre ikke bare smører mat, men også serverer, passer barn i friminutt og rydder etter lunsjen.

 Vi ber om at foreldre IKKE sitter i undervisningsrommene.  De kan oppholde seg i «ungdomsstua»- siste rom på høyre side i kjelleretasjen.

 Udervisningslørdager for skoleåret 2017/2018:

18. november – desember – 6. januar – 10. februar – 17. mars –   21.april

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45        Undervisning              Kl. 11.45 – 12.15        Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00        Sangøvelse                 Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45        Messe                          Kl.  13.00 – 13.30      Øvelse til førjulskonsert

 F.o.m 18. november. blir trinn 3 delt i 2 grupper: Gruppe A med kateket Marzena Thoresen og Gruppe B med kateket Sr. Karolina.

Foreldrene til barn i gruppe B skal ha foreldremøte 18. november kl. 13.00.

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Daniel Paszek     Assistenter: Helin Gorges, Alexandra Gaba Smith
 2. klasse: Raja Toma Younan og Jawan Saib Altiari   Assistenter: Joanna Bylica, Nikolajus Juozeliunas
 3. klasse:

Gruppe A: kateket: Marzena Thoresen    Assistenter: Anna Jagodzinska, Beatrice Bangela

Gruppe B: kateket Sr. Karolina            Assistenter: Barbara Sznitko, Milena Kanabaj

 1. klasse: Emmie Braaten
 2. 5. klasse: Vigdis Maatje
 3. 6. klasse: Danuta Ptasinska
 4.   7. klasse: Elzbieta Hagen
 5. klasse: Ray Pereira
 6. Kateketvikarer: Julianna Moberg og Lars Petter Kuran

Sangøvelser: Bente Heiseldal

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 100,- pr. barn (1., 2., 4., 5., 6. og 7.klasse).   

For 1. kommunionsbarn kr. 350,-.  For 8. klasse kr. 250,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Les katekesebrevet her: Katekese 171118

Katekesekontingent -2017

Innmeldingkatekesen2017-enkel