New Prayer group in English – Ny bønnegruppe på Engelsk.

BØNNEGRUPPE

 

Next time: Tuesday 11th of Desember at 18 o’clock.

A new prayer group in English started on Tuesday 20th of November at 18 o’clock in St. Birgitta parish. Everyone is welcome. For more information, contact the coordinator Juliana Dourado (juhdourado2@gmail.com) or parish office.

En ny bønnegruppe på engelsk startet tirsdag 20. november kl. 18.00 i menighetssalen.  Alle er velkommen.  For mer informasjon, kontakt koordinator Juliana Dourado på e-post juhdourado2@gmail.com  eller menighetskontoret.

Plakat til nedlasting:  Ny Engelsk bønnegruppe

Invitasjon til Oblatfedrenes patronatfest, fredag 7. desember kl. 11.00.

Immaculata – Jomfru Marias uplettede unnfangelse.

maria-patronatfest

Kjære venner!

  1. desember feirer Den Katolske Kirke høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse.

Høytiden er Oblatfedrenes patronatfest. Oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad feirer denne høytid på fredag 7. desember 2018, med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad.

Messen feires av distriktssuperior p. Piotr Pisarek O.M.I.

Hjertelig velkommen til messen og deretter lunsj.OMI-kors med tekst         OMI

 Mvh   Oblatfedrene – Fredrikstad kommunitet.                                                

«Evangelizare pauperibus misit me. Pauperes   

  evangelizantur.»