Trosundervisning lørdag 3. februar 2024. Klokken 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 3. februar i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Herrens fremstilling i tempelet. 

JULETREFESTEN lørdag 6. JANUAR innbrakte kr. 1.780,00 til BarneMissio.

Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:                             

3. februar – 2. mars – 13. april avslutning

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                   Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe       

Viktige datoer:

Konfirmasjon: lørdag 6. april. 2024, kl. 12.00.

Ekstra undervisning/skrifte for 3. klasse: lørdag 27. april 2024.

1.kommunion: lørdag 4. mai 2024 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vedlegg: Innmeldingsskjema til katekesen.  Leveres 3. februarDe som ikke har gjort det ennå.  Dette må gjøres hvert år.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Trosundervisning lørdag den 6. januar 2024.

Kjære elever og foreldre. 

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 6. januar i St. Birgitta menighet.  Da er det HERRENS ÅPENBARING som står i sentrum.

Vi ber foreldre til barn i 2. og 3. klasse om å hjelpe med JULETREFESTEN lørdag 6. JANUAR.

Foreldre som hjelper med juletrefesten skal komme kl. 12.15. ordne med bord, koke kaffe, dele kaker på fat, ordne bord med kaffe, brus, kopper, servietter, etc., rydde etter festen.  Gi beskjed til Elzbieta Hagen på mobil: 9958 67 129. 

Til juletrefesten bes alle foreldre om å ta med kaker/små kaker og små gevinster til utlodning (verdi kr. 20-40), som leveres på kjøkkenet.

Spesielt for lørdag 6. januar: Messen starter kl. 12.30. 

Timeplan for lørdag 6. januar 2024

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.15 – 12.15  Undervisning

Kl. 12.15 – 12.30  Sangøvelse

Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 13.30 – ca. 15.00   Juletrefest

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

 Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Katekesebrevet:  Katekese 240106

Trosundervisning lørdag den 4. november kl. 9.45-13.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 4. november i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum.

 Vi ber om at foreldre til 3. klasse hjelper til med lunsjen denne gangen, som å smøre brødskiver, lage saft etc.

Foreldre til 3. klasse bes om å hjelpe til med å plassere bordene og stolene i hesteskoform, før og etter undervisningen.

 Lørdagene 4. november og 25. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 16. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45.  Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:

 1. september     6. januar
 2. september     3. februar
 3. oktober          2. mars
 4. november     13. april
 5. november     20. april avslutning

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe               Kl. 13.15 – 13.45 Øvelse førjulkonsert                      

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen Assistent: Nicola Probola
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse: Søster Natanaela fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 231104

Trosundervisning lørdag den 14. oktober kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 14. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

 Vi ber om at foreldre til 2. klasse hjelper til med lunsjen denne gangen, som å smøre brødskiver, lage saft etc.

 Foreldre til 3. klasse bes om å hjelpe til med å plassere bordene og stolene i hesteskoform, før og etter undervisningen.

 Lørdagene  14.oktober, 4. november og 25. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 16. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:

 1. 2. september     6. januar
 2. 23.september    3. februar
 3. 14.oktober         2. mars
 4. 4.november      13. april
 5. 25.november    20. april avslutning

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                  Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Rosenkransandakt    Kl. 13.15 – 13.45 Øvelse førjulkonsert                      

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen                              Assistent: Nicola Probola
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse: Søster Natanaela fra Tønsberg     Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Trosundervisning lørdag 23. september kl. 9.45. Høsttakkefest.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 23. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest og vi ber om at man tar med seg frukt eller grønnsaker til velsignelse. Vi oppfordrer at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

 

Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:

 1. september   6. januar
 2. september   3. februar
 3. oktober        2. mars
 4. november    13. april
 5. november     20. april avslutning

 Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir fredag 22. september kl. 18.00

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen          Assistent:
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse:Søster Natanaela fra Tønsberg             Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Brevet i pdf:  Katekesebrev 230923

Trosundervisning lørdag 2. september

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Første undervisningsdag i det nye skoleåret vil bli lørdag den 2. september kl. 9.45.

Vi ber om at foreldrene blir med barna inn i klasserommene ca. halv time for å snakke med kateketen.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:

 1.           2.september                 6. januar
 2.           23. september              3. februar
 3.           14. oktober                    2. mars
 4.             4. november                 13. april
 5.           25.november                  20. april avslutning

 

Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir fredag 22. september kl. 18.00

NB!! 3. klasse begynner kl. 9.00 den 2. september.  NB!!

 

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                  Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                     Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Aurora Christiansen                     Assistent:
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse:Søster fra Tønsberg                      Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Brevet i pdf:  Katekesebrev 230818

Avslutningsundervisning lørdag den 6. mai kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til avslutningsundervisning lørdag den 6. mai i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Pinse.  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.  Leveres under øvelsen 9. mai senest.

Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

NB!!  MENIGHETEN SERVERER MAT OG DRIKKE.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning      Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj  (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                 Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer:

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 29. april 2023 kl. 9.45.

Øvelse til 1.kommunionsmesse tirsdag 9. mai kl.  18.00.

1.kommunion: lørdag 13. mai 2023 – Kl.11.00.

Kateketene takker for undervisningsåret og ønsker alle hjertelig velkomne til høsten.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Brev som pdf: Katekesebrev 230506

Trosundervisning lørdag 15. april kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til siste trosundervisning lørdag den 15. april i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Påske.  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

Kjære foreldre til 2. klasse.

 1. klassebarna skal skrifte for første gang lørdag 15. april. Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skriftemålet” og «skriftemål-2.klasse» som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.  Leveres 29. april senest.  Se vedlegg.

 Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.                                                     

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                 Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer: 

Konfirmasjon: lørdag 22. april. 2023, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 29. april 2023 kl. 10.00.

1.kommunion: lørdag 13. mai 2023 – Kl.11.00.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

2. klasse:  Forberedelse til skriftemålet-2.klasse       Skriftemål-2.klasse

3. klasse:  OKB-1.kommunion