Trosundervisning lørdag 13. april. kl. 9.45

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 13. april i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Påske.  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.  Siste undervisningsdag – avslutning blir lørdag 20. april med tema Pinse.

Kjære foreldre til 2. klasse.

2. klassebarna skal øve på skrifte lørdag 13. april.  Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skriftemålet” og «skriftemål-2.klasse» som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.  Leveres 27. april senest.

NB!!  Foreldremøte 1. kommunion fredag 12. april kl. 18.30.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                 Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer:

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 27. april  kl. 10.00.

1. kommunion: lørdag 4. mai  – Kl.11.00.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Trosundervisning lørdag den 2. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema: Korsvei og faste. 

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 2. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Korsvei og faste. 

Det blir skrifte for 4., 5., 6., og 7.klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Skriftemål» på norsk og polsk. For ungdommen en mer generell «skriftemål.indd» og «Skriftemål for ungdom».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., 3. og 8. klasse har vanlig undervisning.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:   2. mars – 13. april avslutning

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning/skrifte     Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.15   Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Korsveiandakt              Kl. 13.15 – 13.45  Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer:

Konfirmasjon: lørdag 6. april. 2024, kl. 12.00.

Ekstra undervisning/skrifte for 3. klasse: lørdag 27. april 2024.

1.kommunion: lørdag 4. mai 2024 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vedlegg: Skriftemål

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Trosundervisning lørdag 3. februar 2024. Klokken 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 3. februar i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Herrens fremstilling i tempelet. 

JULETREFESTEN lørdag 6. JANUAR innbrakte kr. 1.780,00 til BarneMissio.

Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:                             

3. februar – 2. mars – 13. april avslutning

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                   Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe       

Viktige datoer:

Konfirmasjon: lørdag 6. april. 2024, kl. 12.00.

Ekstra undervisning/skrifte for 3. klasse: lørdag 27. april 2024.

1.kommunion: lørdag 4. mai 2024 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vedlegg: Innmeldingsskjema til katekesen.  Leveres 3. februarDe som ikke har gjort det ennå.  Dette må gjøres hvert år.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Trosundervisning lørdag den 6. januar 2024.

Kjære elever og foreldre. 

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 6. januar i St. Birgitta menighet.  Da er det HERRENS ÅPENBARING som står i sentrum.

Vi ber foreldre til barn i 2. og 3. klasse om å hjelpe med JULETREFESTEN lørdag 6. JANUAR.

Foreldre som hjelper med juletrefesten skal komme kl. 12.15. ordne med bord, koke kaffe, dele kaker på fat, ordne bord med kaffe, brus, kopper, servietter, etc., rydde etter festen.  Gi beskjed til Elzbieta Hagen på mobil: 9958 67 129. 

Til juletrefesten bes alle foreldre om å ta med kaker/små kaker og små gevinster til utlodning (verdi kr. 20-40), som leveres på kjøkkenet.

Spesielt for lørdag 6. januar: Messen starter kl. 12.30. 

Timeplan for lørdag 6. januar 2024

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.15 – 12.15  Undervisning

Kl. 12.15 – 12.30  Sangøvelse

Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 13.30 – ca. 15.00   Juletrefest

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

 Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Katekesebrevet:  Katekese 240106

Trosundervisning lørdag den 4. november kl. 9.45-13.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 4. november i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum.

 Vi ber om at foreldre til 3. klasse hjelper til med lunsjen denne gangen, som å smøre brødskiver, lage saft etc.

Foreldre til 3. klasse bes om å hjelpe til med å plassere bordene og stolene i hesteskoform, før og etter undervisningen.

 Lørdagene 4. november og 25. november vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 16. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45.  Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:

 1. september     6. januar
 2. september     3. februar
 3. oktober          2. mars
 4. november     13. april
 5. november     20. april avslutning

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe               Kl. 13.15 – 13.45 Øvelse førjulkonsert                      

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen Assistent: Nicola Probola
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse: Søster Natanaela fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 231104