Kirkekoret

St. Birgitta kor består i år av 11 optimistiske damer.

Vår viktigste oppgave er å medvirke i høymessen på søndag, til jul, påske, 1. kommunion, konfirmasjon – og ved andre tilstelninger/begivenheter i kirken.

Gregoriansk sang ligger korets hjerte nær.

Vi er et sosialt kor med mye hygge og glede både på kor-øvelsene og ellers.  Litt kurs- og reisevirksomhet får vi også til.

Nye medlemmer er et stort ønske (og behov) i koret.

Vi har øvelse onsdager (ikke hver uke) kl 19.00 i menighetslokalet.

Kontaktperson:

Bernd Müller-Bohn (korleder) – e-post: organist8472@yahoo.com