Trosundervisning lørdag 3. februar 2024. Klokken 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 3. februar i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Herrens fremstilling i tempelet. 

JULETREFESTEN lørdag 6. JANUAR innbrakte kr. 1.780,00 til BarneMissio.

Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:                             

3. februar – 2. mars – 13. april avslutning

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                   Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe       

Viktige datoer:

Konfirmasjon: lørdag 6. april. 2024, kl. 12.00.

Ekstra undervisning/skrifte for 3. klasse: lørdag 27. april 2024.

1.kommunion: lørdag 4. mai 2024 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vedlegg: Innmeldingsskjema til katekesen.  Leveres 3. februarDe som ikke har gjort det ennå.  Dette må gjøres hvert år.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Festbrev 25. januar 2024, Apostelen Paulus’ omvendelse. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – 25. stycznia 

Søndagsbrev 2. alm. søndag, 14. januar 2024, År B.. Druga Niedziela zwykła  Rok B.

Les søndagsbrevet her:  

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  

Readings in English:

Czytaj po Polsku:

Litauisk:

Festbrev 6. januar 2024, Herrens Åpenbaring.  Uroczystość Objawienia Pańskiego,  6 stycznia

Les festbevet her:  

Dagens lesninger på norsk finnes her:  

Readings in English:

Czytaj po Polsku:

Litauisk:

Søndagsbrev Den Hellige Familie, 31.12.2023, Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa  – Rok B.

Les søndagsbrevet her:  http://fredrikstad.katolsk.no/wp-content/uploads/2023/12/Den-Hellige-Familie-B-2.pdf

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  http://fredrikstad.katolsk.no/wp-content/uploads/2023/12/Lesninger-Den-Hellige-Familie-ar-B.pdf

Czytaj po Polsku: http://fredrikstad.katolsk.no/wp-content/uploads/2023/12/Polsk-sondagsblad-Den-Hellige-familie-B.pdf

Litauisk: http://fredrikstad.katolsk.no/wp-content/uploads/2023/12/Skaitiniai-SVENTOJI-SEIMA-DEN-HELLIGE-FAMILIE-31.12-B-1.pdf

MESSER I JULETIDEN 24-26.desember 2023.

*4.søndag i advent 24.des. Kl. 10:00. Høymesse.

* Julaften, søndag 24.des. Kl.21.00. Polsk messe.

Kl.23.00. Midnattsmesse

* 1. Juledag, mandag 25.des. Kl.11.00. Høymesse.

Kl.18.00. Juledagens kveldsmesse.

* 2. Juledag, tirsdag 26.des.   Kl.11.00. Messe. Den hl. Stefan. FEST.

                                                                    Kl.16.00. Polsk messe.