Menighetssekretær

Menighetssekretær
Rosália Elisabeth Lukácsovics Bjerkedal
Mobiltelefon:  906 71 836
Privat: e-post: rosalia.bjerkedal@katolsk.no

E-post til menighetssekretær: fredrikstad@katolsk.no.

Kontortid: Onsdag til fredag: kl. 10.00 til 16.00.