Trosundervisning lørdag den 2. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema: Korsvei og faste. 

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 2. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Korsvei og faste. 

Det blir skrifte for 4., 5., 6., og 7.klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Skriftemål» på norsk og polsk. For ungdommen en mer generell «skriftemål.indd» og «Skriftemål for ungdom».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., 3. og 8. klasse har vanlig undervisning.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

Undervisningslørdager for skoleåret 2023/2024:   2. mars – 13. april avslutning

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning/skrifte     Kl. 11.45 – 12.15  Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.15   Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Korsveiandakt              Kl. 13.15 – 13.45  Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer:

Konfirmasjon: lørdag 6. april. 2024, kl. 12.00.

Ekstra undervisning/skrifte for 3. klasse: lørdag 27. april 2024.

1.kommunion: lørdag 4. mai 2024 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vedlegg: Skriftemål

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad