Menighetsrådet

Menighetsrådet for perioden 2018 – 2020

Sogneprest og formann
Jagath Gunapala
St. Josephsgate 17
1606 Fredrikstad
Mobiltelefon: 41 46 87 40
E-post: jagath.gunapala@katolsk.no

 

Leder

Ray Pereira

Jotneveien 6

1654 Sellebakk

Mobiltelefon: 974 80 849

E-post: ray.pereira@feas.no

 

Sekretær

 Elisabet Margrete Lund Olsgård

 

Medlem

Per Christian Solberg                                                                                                          Hornneslia 55A                                                                                                                    1747 Skjeberg

Mobiltelefon 473 03 520

E-post: pcsolber@online.no

Medlem

Stephane Christopher  Mukkaden

Medlem
Elzbieta Hönl Hagen

Dr. Ellertsens vei 26

1653 Sellebakk
Mobiltelefon: 907 19 460
E-post: elzbieta.hagen@gmail.com

 

Utnevnt Medlem

Justyna Bizek

Utnevnt Medlem

Mishgina Bahur Zemichael

Vararepresentant

Irene Loar Jensen

Kirkeveien 30

1664 Rolvsøy

Mobiltelefon 951 86 841

E-post: ireneloar@hotmail.com

 

Ungdomsrepresentant
Hilda Gorges

Nellikbuen 47

1617 Fredrikstad

Mobiltelefon: 457 93 070

E-post: Hilda_96@live.no