Menighetsrådet

Menighetsrådet for perioden 2020 – 2022

Sogneprest og formann
Jagath Gunapala
St. Josephsgate 17
1606 Fredrikstad
Mobiltelefon: 41 46 87 40
E-post: jagath.gunapala@katolsk.no

Leder

Christian Fladeby

Mobiltelefon: 994 86 931

E-post: christian.fladeby@gmail.com

Sekretær

 Målfrid Norgård

Medlem

Raja Toma Younan

Medlem

Zbigniew Gorski

Utnevnt Medlem

Roselyn Supas Jensen

Utnevnt Medlem

Aklilu Berhe Gebreab

Vararepresentant

Irene Rosenvinge Grell

Vararepresentant

Jean Marie Munyankindi

 

Ungdomsrepresentant
Julia Kubicka

Arupsgate

1604 Fredrikstad

Mobiltelefon:  486 16 325

E-post: julia.Kubicka@yahoo.com