Trosundervisning starter lørdag 4. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Korona pandemi satte et brått stopp for religionsundervisning i mars 2020. Barn i 3 klasse var hardest rammet siden deres 1.kommunionsfeiring måtte være utsatt.

Første undervisningsdag i det nye skoleåret vil bli lørdag den 4. september kl. 9.45.

Vi ber om at foreldrene (unntatt trinn 3) blir med barna inn i klasserommene ca. halv time for å snakke med kateketen.

 Barna må ha med seg mat og drikke.  Pga koronasmitten blir det ikke servert lunsj.

Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

  1.                              4. september    8. januar
  2.                              25. oktober        29. januar
  3.                                6. november    12. februar
  4.                               20. november    12. mars
  5.                              11. desember 2. april

 

 NB!! 3. klasse begynner kl. 9.00 den 4. september.  NB!!  Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir lørdag 25. oktober kl. 13.15

4.klasse har fri den 4. september, da de forbereder seg til 1.kommunionsdagen 25. september.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Vikar : Elzbieta Hagen                           Assistent: Christian Fladeby
  2. klasse: Raja Toma Younan                   Assistent: Milena Kanabaj
  3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska                        3.klasse: Søster Karolina fra Tønsberg                 Assistent: Beatrice Bangela
  4. klasse: Emmie Braaten
  5. klasse: Julianna Moberg
  6. klasse: Danuta Ptasinska
  7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 4. september.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Innmelding:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel

Deling av religionsundervisningen i 2 grupper fra 2021.

Kjære katekesebarn med foreldre og foresatte.

 

På det siste kateketmøte bestemte vi å dele katekesebarna i 2 grupper og bruke ca 2 lørdag hver måned for at katekese kan fullføres i Kirken med undervisning og messe.

Første gruppe består av elevene i trinn 3 og trinn 8.  De beholder de lørdagene som allerede er bestemt.

Andre gruppe består av de øvrige trinn (1,2,4,5,6,7).

På denne måten får vi under 50 barn på katekeselørdager delt på 3 etasjer, dvs det blir under 20 barn pr. etasje og max. 50 personer i messen.

Mat må vi fortsatt smøre hjemme.  Kirken serverer saft/vann.

Vi vil også med dette avlyse årets juletrefest da vi alltid har vært godt over 100 deltagere.

Vi vil vente til skoleoppstart etter juleferien på mandag den 4. januar for å få oppdatert informasjon fra myndighetene.  Hvis situasjonen tillater det, vil det være katekese for trinn 3 og 8 den 9. januar og for øvrige trinn den 16. januar.

Vi ber dere om å sjekke mailen på tirsdag/onsdag neste uke for mer informasjon.

Vi ønsker alle sammen en hyggelig nyttårsfeiring og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Elzbieta

Kateketleder

Se brevet i pdf:  Katekesebrev -deling av katekesen 2020

Trosundervisning lørdag 21. november er avlyst.

Kjære foreldre/foresatte til katekesebarn,

Smittesituasjon i vårt område er veldig uoversiktlig. Det er oppdaget koronasmitte på flere barne- og ungdomskoler.  Siden katekesegrupper består av barn fra forskjellige skoler og byer, har vi en ekstra stor smittefare.  Derfor følger vi anbefalinger fra helse- og kommunale myndigheter og begrenser sosial kontakt blant barn og kateketer/assistenter.

På katekesedagen lørdag, 21.november, møtes vi ikke i kirken eller i menighetshuset.  I stedet for katekese/trosundervisning i Kirken, organiserer vi hjemmeundervisning.  Det gjelder foreløpig bare katekesen i november.

I løpet av kommende uke, vil alle trinn komme til å motta fra sine kateketer /menighetssekretær e-poster med info om hva barna skal lese/gjøre. Det blir tekster og oppgaver.  Vi trenger foreldres/foresattes hjelp med å levere materiell til barn/hjelpe barn med forberedelser.

Vi ønsker ikke at den uheldige situasjonen, vi befinner oss i, skal begrense barnas forberedelser til sakramenter og muligheter til å bli bedre kjent med sin tro.   Vi trenger DERES HJELP med hjemmeundervisningen!!!!!

VI MINNER OM AT DET ER MULIGHET FOR Å DELTA I MESSER, MED OPPMØTE PÅ MAX 50 PERSONER.

Med vennlig hilsen,

Elzbieta Hagen

kateketleder

 

Trosundervisning lørdag den 31. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 31. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE. 

Vi ber om at barna blir levert ved utgangsdøren og at foreldre ikke får gå inn i menighetshuset.  Skal barnet hentes før kl. 13.15, så ring Elzbieta på mobil 907 19 460, så kommer barnet ut. Barna kommer ut kl. 13.15 og vi ber foreldrene om å vente ute. På grunn av smittehensyn vil vi ikke ha foreldre inn i menighetshuset.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2020/2021:

31.oktober – 21. november – 5. desember- 9. januar – 6. februar – 6. mars – 20. mars – 24. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Rosenkransandakt

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Hilda Gorges og Christian Fladeby
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
  3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
  4. klasse: Søster fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela
  5. klasse: Emmie Braaten
  6. klasse: Vigdis Maatje
  7. klasse: Danuta Ptasinska
  8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Elzbieta Hagen, Joanna Bylica, Daniel Paszek.

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

 Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 201031

 

Trosundervisning lørdag den 10. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 10. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest. Vi oppfordre at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2020/2021:

10.oktober – 31.oktober – 21. november – 5. desember-

  1. januar – 6. februar – 6. mars – 20. mars – 24. april

 Foreldremøte for foreldre/foresatte til 1. kommunionsbarn blir lørdag 10. oktober kl. 13.15.       

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Hilda Gorges og Christian Fladeby
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
  3. klasse: Gruppe A: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska                    Gruppe B: Søster fra Tønsberg              Assistent: Beatrice Bangela
  4. klasse: Emmie Braaten
  5. klasse: Vigdis Maatje
  6. klasse: Danuta Ptasinska
  7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Elzbieta Hagen, Joanna Bylica, Daniel Paszek.

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

 Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Se katesksebrevet i pdf:  Katekesebrev 201002