Trosundervisning lørdag den 3. desember

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 3. desember i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ADVENT OG JUL som står i sentrum.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

Lørdagen 3. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 10. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45.

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

NB!! Oppmøte til førjulskonserten 10. desember kl.17.30 i menighetslokalet kledd i hvite klær pga Luciatoget.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

 1. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

Første undervisningsdag i det nye året, lørdag 7. januar, er det en litt annen timeplan enn vanlig og deretter juletrefest.

Spesielt for 7. januar: Messen starter kl. 12.30 (sangøvelse 12.15).

Til juletrefesten bes foreldrene om å ta med kaker og små gevinster til utlodning.

Undervisningsdagen forløper slik:

Timeplan for lørdag 3. desember                          Timeplan for lørdag 7. januar 2023

 

Kl. 09.45 – 10.45     Undervisning                          Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.00     Sangøvelse            Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.00 – 11.45     Messe                Kl. 11.15 – 12. 15/12.30  Undervisning/ sangøvelse

Kl. 11.45 – 12.15     Lunsj (mat/drikke serveres)                Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 12.15 – 13.00     Undervisning                              Kl. 13.30- ca. 15.00   Juletrefest

Kl. 13.00 –  13.30     Sangøvelse førjulskonsert

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 221203

SKRIFTEMAL

SKRIFTEMAL FOR UNGDOM

Trosundervisning lørdag den 15. oktober kl. 9.45

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 15. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

Lørdagene  15.oktober, 5. november og 3. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 10. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

 1. oktober – 5. november – 3. desember

– 7. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                  Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                Kl. 13.15 – 13.45 Øvelse førjulkonsert                      

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen     Assistent: Sunniva Grell og Aurora Christiansen
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse:Sr. Karolina fra Tønsberg    Assistent: Beatrice Bangela  og Anna Flysak
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Trosundervisning lørdag den 24. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 24. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest og vi ber om at man tar med seg frukt eller grønnsaker til velsignelse. Vi oppfordrer at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

 1. september –15. oktober – 5. november – 3. desember

– 7. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir fredag 23. september kl. 18.00

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen Assistent: Sunniva Grell
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse:Sr. Karolina fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela  og Anna Flysak
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 24. september.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Brevet i pdf:  Katekesebrev 220924

Innmeldingsblankett:  Innmeldingkatekesen 2022-23-enkel

Konfirmanthelg vår 2022.

Kjære 8.klassinger og årets konfirmanter.

Du inviteres til konfirmanthelg fredag 18. mars kl. 18.00.

Vi er ferdige ca. kl. 12.00 søndag 20. mars.

Tema for helgen er : «Skriftemål og omvendelse» og vi kommer til å jobbe med dette på mange forskjellige måter.

Ta med deg:

 • Innesko
 • Godt humør
 • Og alt annet du trenger for en helg.

Det blir ikke overnatting denne helgen.  Program fra 18.00 til 21.00 på fredag, kl. 10.00 til 21.00 på lørdag og kl. 10.00 til kl. 12.00 på søndag.

Påmeldingen leveres pater Jagath/kateket 8. klasse eller sendes til menighetskontoret på e-post: fredrikstad@katolsk.no. Innen 12. mars

Vedlegg:  Paamelding konfhelg 1 2022

 

 

 

Trosundervisning lørdag 12. mars kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 12. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Korsvei.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Skriftemål» på norsk og polsk. For ungdommen og en mer generell «skriftemål.indd».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 1. mars – 2. april                                                   

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Korsveiandakt                    Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

 

Viktige datoer:

Dato for foreldremøte for 1. kommunionsbarn er fredag 25. mars kl. 18.00.

Konfirmasjon: lørdag 30. april. 2022, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 7. mai 2022.

1.kommunion: lørdag 21. mai 2022 – 2 grupper. Kl.10.00 og kl.13.00.

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 

Vedlegg:  Katekesebrev 220312

Vedlegg; SKRIFTEMAL

Vedlegg:  SKRIFTEMAL FOR UNGDOM

Vedlegg:  Skriftemål.indd

 

.

Trosundervisning lørdag 11. desember kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 11. desember i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det JUL som står i sentrum.

Barna fra 1 – 4 klasse skal komme kledd i hvitt (ha med seg noe hvitt) – de går i Lucia toget før messen.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Ingen sangøvelse – konsert er avlyst. Barn hentes presis kl. 13.15

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

11. desember – 8. januar – 29. januar – 12. februar – 12. mars – april

                                                          

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen                                 Assistent:  Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan                           Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse:                                                          Assistent:
 4. klasse: Søster fra Tønsberg                        Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska                           Assistent:
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 11. desember.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Trosundervisning lørdag 20. november kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 20. november i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ADVENT som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Lørdagene 20. november og 11. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 18. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 20. november – 11. desember – 8. januar – 29. januar – 12. februar – 12. mars – 2. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                   Kl. 13.15- 13.45  Sangøvelse førjulskonsert

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen     Assistent:  Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg                       Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska Assistent: Joanna Syper
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 20. november.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Til å fylle ut:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel

Katekesebrevet:  Katekesebrev 211120

 

Trosunderrvisning lørdag 6. november kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 6. november i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Lørdagene  6.november, 20. november og 11. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 18. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 1. november – 20. november –  11. desember –  8. januar –  29. januar –  12. februar –  12. mars  – 2. april                                      

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                           Kl. 13.15- 13.45  Sangøvelse førjulskonsert

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen                       Assistent:    Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan                Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg               Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska                     Assistent: Joanna Syper
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg:  Innmeldingsskjema.  Leveres 6.november.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Les katekesebrevet her:  Katekesebrev 211106

Innmeldingsskjema:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel