Avslutningsundervisning lørdag den 6. mai kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til avslutningsundervisning lørdag den 6. mai i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Pinse.  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.  Leveres under øvelsen 9. mai senest.

Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

NB!!  MENIGHETEN SERVERER MAT OG DRIKKE.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning      Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj  (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                 Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer:

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 29. april 2023 kl. 9.45.

Øvelse til 1.kommunionsmesse tirsdag 9. mai kl.  18.00.

1.kommunion: lørdag 13. mai 2023 – Kl.11.00.

Kateketene takker for undervisningsåret og ønsker alle hjertelig velkomne til høsten.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Brev som pdf: Katekesebrev 230506

Trosundervisning lørdag 15. april kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til siste trosundervisning lørdag den 15. april i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Påske.  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

Kjære foreldre til 2. klasse.

 1. klassebarna skal skrifte for første gang lørdag 15. april. Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skriftemålet” og «skriftemål-2.klasse» som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.  Leveres 29. april senest.  Se vedlegg.

 Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.                                                     

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                 Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer: 

Konfirmasjon: lørdag 22. april. 2023, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 29. april 2023 kl. 10.00.

1.kommunion: lørdag 13. mai 2023 – Kl.11.00.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

2. klasse:  Forberedelse til skriftemålet-2.klasse       Skriftemål-2.klasse

3. klasse:  OKB-1.kommunion

Trosundervisning lørdag 4. februar kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 4. februar i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Herrens fremstilling i tempelet. 

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

 1. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 

Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Sunniva Grell og Aurora Christiansen
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse:Sr. Karolina fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela  og Anna Flysak
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Kateketleder:  Elzbieta Hagen

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Viktige datoer:

Konfirmasjon: lørdag 22. april. 2023, kl. 12.00.

Ekstra undervisning/skrifte for 3. klasse: lørdag 29. april 2023.

1.kommunion: lørdag 13. mai 2023 Kl.11.00

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 4. februarDe som ikke har gjort det ennå.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vedlegg:  Innmeldingkatekesen 2022-23-enkel

Trosundervisning lørdag den 7. januar 2023 + juletrefest.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 7. januar i St. Birgitta menighet.  Da er det HERRENS ÅPENBARING som står i sentrum.

Vi ber foreldre til barn i 2. og 3. klasse om å hjelpe med JULETREFESTEN lørdag 7. JANUAR.

Foreldre som hjelper med juletrefesten skal komme kl. 11.45. ordne med bord, koke kaffe, dele kaker på fat, ordne bord med kaffe, brus, kopper, servietter, etc., rydde etter festen.  Gi beskjed til Elzbieta Hagen på mobil: 907 19 460.

Til juletrefesten bes alle foreldre om å ta med kaker/små kaker og små gevinster til utlodning (verdi kr. 20-40), som leveres på kjøkkenet.

Spesielt for lørdag 7. januar: Messen starter kl. 12.30. 

Timeplan for lørdag 7. januar 2023

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.15 – 12.15  Undervisning

Kl. 12.15 –  12.30 Sangøvelse

Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 13.30 – ca. 15.00   Juletrefest

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekese 230107

Trosundervisning lørdag den 3. desember

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 3. desember i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ADVENT OG JUL som står i sentrum.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

Lørdagen 3. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 10. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45.

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

NB!! Oppmøte til førjulskonserten 10. desember kl.17.30 i menighetslokalet kledd i hvite klær pga Luciatoget.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

 1. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

Første undervisningsdag i det nye året, lørdag 7. januar, er det en litt annen timeplan enn vanlig og deretter juletrefest.

Spesielt for 7. januar: Messen starter kl. 12.30 (sangøvelse 12.15).

Til juletrefesten bes foreldrene om å ta med kaker og små gevinster til utlodning.

Undervisningsdagen forløper slik:

Timeplan for lørdag 3. desember                          Timeplan for lørdag 7. januar 2023

 

Kl. 09.45 – 10.45     Undervisning                          Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.00     Sangøvelse            Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.00 – 11.45     Messe                Kl. 11.15 – 12. 15/12.30  Undervisning/ sangøvelse

Kl. 11.45 – 12.15     Lunsj (mat/drikke serveres)                Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 12.15 – 13.00     Undervisning                              Kl. 13.30- ca. 15.00   Juletrefest

Kl. 13.00 –  13.30     Sangøvelse førjulskonsert

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

PDF:  Katekesebrev 221203

SKRIFTEMAL

SKRIFTEMAL FOR UNGDOM

Trosundervisning lørdag den 15. oktober kl. 9.45

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 15. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

Lørdagene  15.oktober, 5. november og 3. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 10. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

 1. oktober – 5. november – 3. desember

– 7. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                  Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                Kl. 13.15 – 13.45 Øvelse førjulkonsert                      

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen     Assistent: Sunniva Grell og Aurora Christiansen
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse:Sr. Karolina fra Tønsberg    Assistent: Beatrice Bangela  og Anna Flysak
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Trosundervisning lørdag den 24. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 24. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest og vi ber om at man tar med seg frukt eller grønnsaker til velsignelse. Vi oppfordrer at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

 1. september –15. oktober – 5. november – 3. desember

– 7. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir fredag 23. september kl. 18.00

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen Assistent: Sunniva Grell
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
 3. klasse:Sr. Karolina fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela  og Anna Flysak
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Nicholas Christiansen
 6. klasse: Målfrid Norgård
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 24. september.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Brevet i pdf:  Katekesebrev 220924

Innmeldingsblankett:  Innmeldingkatekesen 2022-23-enkel

Konfirmanthelg vår 2022.

Kjære 8.klassinger og årets konfirmanter.

Du inviteres til konfirmanthelg fredag 18. mars kl. 18.00.

Vi er ferdige ca. kl. 12.00 søndag 20. mars.

Tema for helgen er : «Skriftemål og omvendelse» og vi kommer til å jobbe med dette på mange forskjellige måter.

Ta med deg:

 • Innesko
 • Godt humør
 • Og alt annet du trenger for en helg.

Det blir ikke overnatting denne helgen.  Program fra 18.00 til 21.00 på fredag, kl. 10.00 til 21.00 på lørdag og kl. 10.00 til kl. 12.00 på søndag.

Påmeldingen leveres pater Jagath/kateket 8. klasse eller sendes til menighetskontoret på e-post: fredrikstad@katolsk.no. Innen 12. mars

Vedlegg:  Paamelding konfhelg 1 2022