Konfirmanthelg 8/11 – 10/11 for 8.klasse og konfirmanter.

Du inviteres til konfirmanthelg fredag 8. november kl. 18.00.

Vi er ferdige etter kirkekaffen (ca. kl. 13.00) søndag 10. november.

Tema for helgen er  «Hvem er Jesus for deg? Matt  16, 13-20» og vi kommer til å jobbe med dette på mange forskjellige måter.

Ta med deg:

 • Sovepose
 • Liggeunderlag
 • Toalettsaker
 • Innesko
 • Godt humør
 • Og alt annet du trenger for en helg.

Se påmeldingsbrevet her:  Paamelding konfhelg 2 2019

Trosundervisning lørdag 19. oktober kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre. 

Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 19. oktober i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ROSENKRANSEN som står i sentrum.

 Lørdagene 19. oktober, 16. november og 14. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 14. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 6. klasse, som er bedt om å hjelpe 19.oktober. Det gir også foreldre anledning til å delta i rosenkransen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

Undervisningslørdager for skoleåret 2019/2020:

 1. oktober – 16. november – 14. desember – 4. januar – 1. februar – 29. februar – 21. mars – 18. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                      Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Rosenkransandakt          Kl.  13.15 – 13.45  Øvelse til førjulskonsert

NB! Undervisning hele skoleåret er utvidet til 13.15 for alle trinn!

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Christian Fladeby                                     Assistent: Liv Refsnes
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj     Assistent:
 3. klasse: Marzena Thoresen                                    Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster Karolina fra Tønsberg                    Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten           Vikar: Hilda Gorges – Elzbieta Hagen
 6. klasse: Vigdis Maatje
 7. klasse: Danuta Ptasinska
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Daniel Paszek, Lars Petter Kuran, Joanna Bylica, .Peter Kuran, og Julianna Moberg

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).   For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet kl.13.15, Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.  Vi har rom lengst inn i kjelleren hvor man kan sitte.

Les brevet her:  Katekesebrev 191019

Innmeldingsblankett:  Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel

Trosundervisning – Katekese lørdag den 21. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre. 

Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 21. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest. Alle elever tar med seg litt frukt eller grønnsaker til denne dagen. Vi oppfordre at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

 Det er foreldre til trinn 7 som skal hjelpe med lunsjen.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2019/2020:

21. september – 19. oktober – 16. november – 14. desember

– 4. januar – 1. februar – 29. februar – 21. mars – 18. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                  Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                    Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

NB! Undervisning hele skoleåret er utvidet til 13.15 for alle trinn!

Kateketer dette skoleåret:

 

 1. klasse: Christian Fladeby og Hilda Gorges Assistent:
 2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj      Assistent:
 3. klasse: Marzena Thoresen                Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster Karolina fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Elzbieta Hagen
 6. klasse: Vigdis Maatje
 7. klasse: Danuta Ptasinska
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Daniel Paszek, Peter Kuran, og Julianna Moberg

 

Katekesekontingent

 

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

 

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

 

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 

 

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vedlegg:  Brevet i pdf:  Katekesebrev 190921

Innmeldingsblankett: Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel

Informasjonsmøte for konfirmanter 2020 og deres foreldre fredag 6. september kl. 18.00.

Innskriving til konfirmantundervisning, andre år

      for ungdommer født i 2005 eller tidligere.

Vi inviterer alle ungdommer, sammen med foreldre til et kort orienteringsmøte

med påmelding til FERMINGENS SAKRAMENT

i St. Birgitta menighetssal fredag 6. september kl. 18.00.

 

Forberedelsen til fermingens sakrament går over to år og begynner i 8. klasse.  De som ikke har gått 8. klasse i år, må følge undervisningen for 8. klasse (på lørdager) samtidig som de går til konfirmantundervisning, hvis de vil bli konfirmert på våren 2020. 

 

9. klasse/Konfirmant brevet:  InnskrivingKonf.und.2020

Innmelding i katekesen:  Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel

Hvorfor 2 år:  2389klasse-2019

Fermingsmedling:  OKB Skjema Fermingsmelding

Trosundervisning lørdag 7. september kl. 9.45. NB! 3. klasse kl. 9.00.

Kjære elever og foreldre. 

Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Første undervisningsdag i det nye skoleåret vil bli lørdag den 7. september kl. 9.45.

Vi ber om at foreldrene (unntatt trinn. 3)  blir med barna inn i klasserommene ca. halv time for å snakke med kateketen.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2019/2020:

  7. september        4. januar

21. september         1. februar

19. oktober            29. februar

16. november         21. mars

14. desember         18. april

 Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir lørdag 7. september kl. 13.15 (foreldre behøver derfor ikke sette av tid om morgenen). 

NB!! 3. klasse begynner kl. 9.00 den 7. september.  NB!!

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                      Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

NB! Undervisning hele skoleåret er utvidet til 13.15 for alle trinn!

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Christian Fladeby og Julianna Moberg
 2. klasse: Raja Toma Younan og Jawan Saib Altiari
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg              Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Vigdis Maatje
 7. klasse: Danuta Ptasinska
 8. klasse: Elzbieta Hagen  Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

 Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 7. september. (innmeldingkatekesen)

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel

Se brevet i pdf her:  Katekesebrev 190816

1.klassebrev 2019

1.kommunioninnbydelse 2020

1.kommunioninnbydelse 2021-2.klasse

2389klasse-2019

InnskrivningKonf.und.2021- 8.klasse

1.kommunionsmesse lørdag 25. mai kl. 10.00.

1.kommunionsbarn:

Aleksandra Anna Adamczyk

Hanna Biżek

Alexander Budnik

Paweł Krzysztof Hryń

Filip Jakub Kanabaj

Adam Kaszuba

Mikolaj Kamil Klimek

Kuba Bartosz Kusowski-Pyjos

Moses Matundu Mpaka

Thadeo Pinto Preuss

Mathias Faraj Qasyounan

Sara Ijeoma Onwubiko

Patryk Rabiej

Robert Wiktor Szaliński

Aleksandra Szmyd

Zuzanna Anna Wieczorek

Sandra  Zagierlowska

Aleksander Ksawery Zając

Hanna Maria Zochniak

Trosundervisning lørdag den 27. april kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 27. april i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er Pinse. Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

 Kjære foreldre til 2. klasse.

 2.klassebarna skal skrifte for første gang lørdag 27. april. Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skrifte” og «skriftemål» som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 – 13.30.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn. 

Det skal være sangøvelse for 1. kommunionsbarna lørdag 27. april fra kl. 13.00 til kl. 13.30.

 Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.

 Vi ber foreldre til barn fra 3. klasse om å hjelpe med lunsj. Foreldre skal komme kl. 9.45, jobbe 1 time, delta i messen, servere og passe barna, rydde etter lunsjen. Dere får egen e-post.

 Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

Viktige datoer:

Konfirmasjon blir lørdag 4. mai kl. 12.00.

Ekstra undervisning og skrifte for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019 kl. 9.00.

 1. kommunion blir lørdag 25. mai – 2 grupper: kl. 10.00 og kl. 13.30.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.30  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                   Kl. 12.30 – 13.00  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                             Kl.  13.00 – 13.30 Sangøvelse 3. klasse

Kateketene takker for undervisningsåret og ønsker alle hjertelig velkomne til høsten.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vedlegg:  Forberedelse til skriftemålet-2.klasse

Skriftemål-2.klasse