Konfirmanthelg vår 2022.

Kjære 8.klassinger og årets konfirmanter.

Du inviteres til konfirmanthelg fredag 18. mars kl. 18.00.

Vi er ferdige ca. kl. 12.00 søndag 20. mars.

Tema for helgen er : «Skriftemål og omvendelse» og vi kommer til å jobbe med dette på mange forskjellige måter.

Ta med deg:

 • Innesko
 • Godt humør
 • Og alt annet du trenger for en helg.

Det blir ikke overnatting denne helgen.  Program fra 18.00 til 21.00 på fredag, kl. 10.00 til 21.00 på lørdag og kl. 10.00 til kl. 12.00 på søndag.

Påmeldingen leveres pater Jagath/kateket 8. klasse eller sendes til menighetskontoret på e-post: fredrikstad@katolsk.no. Innen 12. mars

Vedlegg:  Paamelding konfhelg 1 2022

 

 

 

Trosundervisning lørdag 12. mars kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 12. mars i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Korsvei.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Skriftemål» på norsk og polsk. For ungdommen og en mer generell «skriftemål.indd».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 1. mars – 2. april                                                   

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Korsveiandakt                    Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

 

Viktige datoer:

Dato for foreldremøte for 1. kommunionsbarn er fredag 25. mars kl. 18.00.

Konfirmasjon: lørdag 30. april. 2022, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 7. mai 2022.

1.kommunion: lørdag 21. mai 2022 – 2 grupper. Kl.10.00 og kl.13.00.

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 

Vedlegg:  Katekesebrev 220312

Vedlegg; SKRIFTEMAL

Vedlegg:  SKRIFTEMAL FOR UNGDOM

Vedlegg:  Skriftemål.indd

 

.

Trosundervisning lørdag 11. desember kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 11. desember i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det JUL som står i sentrum.

Barna fra 1 – 4 klasse skal komme kledd i hvitt (ha med seg noe hvitt) – de går i Lucia toget før messen.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Ingen sangøvelse – konsert er avlyst. Barn hentes presis kl. 13.15

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

11. desember – 8. januar – 29. januar – 12. februar – 12. mars – april

                                                          

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen                                 Assistent:  Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan                           Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse:                                                          Assistent:
 4. klasse: Søster fra Tønsberg                        Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska                           Assistent:
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 11. desember.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Trosundervisning lørdag 20. november kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 20. november i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ADVENT som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Lørdagene 20. november og 11. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 18. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 20. november – 11. desember – 8. januar – 29. januar – 12. februar – 12. mars – 2. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                   Kl. 13.15- 13.45  Sangøvelse førjulskonsert

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen     Assistent:  Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg                       Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska Assistent: Joanna Syper
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 20. november.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Til å fylle ut:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel

Katekesebrevet:  Katekesebrev 211120

 

Trosunderrvisning lørdag 6. november kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 6. november i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Lørdagene  6.november, 20. november og 11. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 18. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 1. november – 20. november –  11. desember –  8. januar –  29. januar –  12. februar –  12. mars  – 2. april                                      

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                           Kl. 13.15- 13.45  Sangøvelse førjulskonsert

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen                       Assistent:    Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan                Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg               Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska                     Assistent: Joanna Syper
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg:  Innmeldingsskjema.  Leveres 6.november.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Les katekesebrevet her:  Katekesebrev 211106

Innmeldingsskjema:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel

Trosundervisning starter lørdag 4. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Korona pandemi satte et brått stopp for religionsundervisning i mars 2020. Barn i 3 klasse var hardest rammet siden deres 1.kommunionsfeiring måtte være utsatt.

Første undervisningsdag i det nye skoleåret vil bli lørdag den 4. september kl. 9.45.

Vi ber om at foreldrene (unntatt trinn 3) blir med barna inn i klasserommene ca. halv time for å snakke med kateketen.

 Barna må ha med seg mat og drikke.  Pga koronasmitten blir det ikke servert lunsj.

Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 1.                              4. september    8. januar
 2.                              25. oktober        29. januar
 3.                                6. november    12. februar
 4.                               20. november    12. mars
 5.                              11. desember 2. april

 

 NB!! 3. klasse begynner kl. 9.00 den 4. september.  NB!!  Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir lørdag 25. oktober kl. 13.15

4.klasse har fri den 4. september, da de forbereder seg til 1.kommunionsdagen 25. september.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Vikar : Elzbieta Hagen                           Assistent: Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan                   Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska                        3.klasse: Søster Karolina fra Tønsberg                 Assistent: Beatrice Bangela
 4. klasse: Emmie Braaten
 5. klasse: Julianna Moberg
 6. klasse: Danuta Ptasinska
 7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 4. september.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Innmelding:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel