Menighetens historie

I 2013 har menigheten 2600 registrerte medlemmer og dekker kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Det reelle antall katolikker er til enhver tid langt høyere, først og fremst på grunn av arbeidsinnvandring. Som ellers i Norge består menigheten av mennesker fra mange nasjonaliteter. Messene er svært godt besøkt, et anslag sier at i alt 600 mennesker er i messene søndag, og 25 deltar ved hver messe på hverdagene. Menigheten har en rekke aktiviteter og grupper.

Under finnes en link til en kort beskrivelse av menighetens historie. Siden denne ble skrevet er igjen OMI kommuniteten tilbake i Fredrikstad, og kirken har fått glassmalerier i kirkens kuppel.

St.Birgittafakta