Messetider

Vanlige messetider:

Søndag:     10:00 høymesse på norsk

                    18.00 messe på norsk

                    16:00 1. og 2. søndag, messe på polsk.  2. søndag i Sarpsborg Kirke.

                    13:00 2. søndag, messe på vietnamesisk

                    16.00  2. søndag, kaldeisk messe i Fredrikstad

                    16:00 3. søndag, messe på filippinsk

                   16:00 4. søndag, messe på engelsk.

Onsdag:      18:00 messe på norsk.  I stille uke kl. 18.30. 

Torsdag:     18:00 messe på norsk, etterfulgt av sakramentsandakt

Fredag:       11:00 messe på norsk

Lørdag:      16.00  1. lørdag i måneden, fransk messe

                    17:30 rosenkransandakt

                   18:00 messe på norsk          

NB!

Endringer kan skje, se «kunngjøringer» for søndagsbrevene. Der står neste ukes messer oppgitt.

MESSER I JULETIDEN 2019/2020.

* Julaften, tirsdag 24. des.  kl.21.00. Polsk messe

kl.23.00. Midnattsmesse

* 1. Juledag, onsdag 25.des. kl.11.00. Høymesse.

kl.18.00. Juledagens kveldsmesse.

* 2. Juledag, torsdag 26. des. kl.11.00. Den Hl. Stefan. Fest.

                                                  kl.13.00. Kaldeisk messe.

kl.16.00. Polsk messe.

* Fredag 27. des. kl.11.00. Den Hl. Johannes. Apostel og Evangelist. Fest.

*Lørdag 28.des.  kl.18.00. De uskyldige barn i Betlehem. Martyrer. Fest.

*Søndag 29. des.  kl. 10.00. Høymesse. Den Hl. Familie. Fest.                                                                     kl. 18.00. Kveldsmesse

*Tirsdag 31. des.  kl. 18.00. Takksigelsesmesse

*Onsdag 1.jan.2020.  kl. 10.00. Nyttårsdag. Guds hellige Mor Maria.  Høytid

*Lørdag 4. jan.2020   kl.12.30. Katekese-/Familiemesse

kl.13.30. Juletrefest for barn

kl.17.30. Rosenkransandakt -norsk

kl.18.00. Messe. Herrens Åpenbaring. Høytid . (Vigilie).

* Søndag 5. jan.2020  kl.10.00. Høymesse. Herrens Åpenbaring. Høytid

kl.16.00. Polsk messe

kl.18.00. Kveldsmesse

*Søndag 12. jan.2020. kl. 10.00 Høymesse. Herrens Dåp. Fest.                                                                         Kl.13:00 Vietnamesisk messe.                                                                                           kl. 16.00 Polsk messe. (Sarpsborg)                                                                                     kl. 16.00 Kaldeisk messe                                                                                                    .kl.18.00 Kveldsmesse.