Messetider

Vanlige messetider:

Søndag:     10:00 høymesse på norsk

                    18.00 messe på norsk

                    16:00 1. og 2. søndag, messe på polsk.  2. søndag i Sarpsborg Kirke.

                    13:00 2. søndag, messe på vietnamesisk

                    16.00  2. søndag, kaldeisk messe i Fredrikstad

                    16:00 3. søndag, messe på filippinsk

                   16:00 4. søndag, messe på engelsk.

Onsdag:      18:00 messe på norsk.  I stille uke kl. 18.30. 

Torsdag:     18:00 messe på norsk, etterfulgt av sakramentsandakt

Fredag:       11:00 messe på norsk

Lørdag:      16.00  1. lørdag i måneden, fransk messe

                    17:30 rosenkransandakt

                   18:00 messe på norsk          

NB!

Endringer kan skje, se «kunngjøringer» for søndagsbrevene. Der står neste ukes messer oppgitt.

 

ROSENKRANSANDAKT   I MAI  2020

 Mandager           kl. 18.00   Filippinsk gruppe

Tirsdager             kl. 18.00   Kaldeisk gruppe

Onsdager            kl. 17.15   Vietnamesisk gruppe

Onsdager             kl. 18.30  Polsk gruppe

Torsdager            kl. 17.00   Afrikansk gruppe

Lørdager             kl. 17.30   Norsk