Messetider

Vanlige messetider:

Søndag:     10:00 høymesse på norsk

                    18.00 messe på norsk

                    16:00 1. og 2. søndag, messe på polsk.  2. søndag i Sarpsborg Kirke.

                    13:00 2. søndag, messe på vietnamesisk

                    16.00  2. søndag, kaldeisk messe i Fredrikstad

                    16:00 3. søndag, messe på filippinsk

                   16:00 4. søndag, messe på engelsk.

Onsdag:      18:00 messe på norsk.  I stille uke kl. 18.30. 

Torsdag:     18:00 messe på norsk, etterfulgt av sakramentsandakt

Fredag:       11:00 messe på norsk

Lørdag:      16.00  1. lørdag i måneden, fransk messe

                    17:30 rosenkransandakt

                   18:00 messe på norsk          

NB!

Endringer kan skje, se «kunngjøringer» for søndagsbrevene. Der står neste ukes messer oppgitt.

KORSVEIANDAKT 2019   I FASTETIDEN

 Mandager           kl. 18.00   Filippinsk gruppe

Tirsdager            kl. 18.00   Afrikansk gruppe

Onsdager            kl. 17.15   Vietnamesisk gruppe

Fredager             kl. 18.00   Kaldeisk gruppe

Fredager             kl. 19.00  Polsk gruppe

Lørdager             kl. 17.00   Norsk

NÅDERIK  FASTETID

Messetider for stille uke og Påske 2019.

 

  1. APRIL. PALMESØNDAG.

Kl. 10.00 Messe på norsk.               p. Jagath, OMI.

              Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk.  p. Andre- Marie.

Kl. 16.00 Messe på kaldeisk.          p. Rooni Yousif.

Kl. 16.00 Messe på polsk. (Sarpsborg). p. Roman, OMI.

Kl. 18.00 Messe på norsk.              p. Jagath, OMI.

  1. APRIL. MANDAG I STILLE UKE.

Kl. 18.00 Korsveiandakt – filippinsk gruppe.

 

  1. APRIL. TIRSDAG I STILLE UKE.

Kl. 18.00 Korsveiandakt – afrikansk gruppe.

 

  1. APRIL. ONDSDAG I STILLE UKE.

Kl. 18.00 korsveiandakt- vietnamesisk gruppe.

Kl. 18.30 Messe. p. Jagath, OMI.

 

  1. APRIL. SKJÆRTORSDAG

Kl. 18.00 Messe på norsk. p. Jagath, OMI.

Tilbedelse foran sakramentet.

Kl. 20.00- 20.30. norsk.

Kl. 20.30- 21.00. kaldeisk.

Kl. 21.00 -21.30. afrikansk.

Kl. 21.30- 22.10. polsk.

Kl. 22.10- 22.40. filippinsk.

Kl. 22.40- 23.30. vietnamesisk.

 

  1. APRIL. LANGFREDAG

             Kl. 11.00. Skriftemål og Korsveiandakt. Polsk. p. Roman, OMI.

             Kl. 16.30 Feiring av Herrens lidelseshistorie. Norsk. p. Jagath, OMI.

  1. APRIL. PÅSKEVIGILIE

Kl. 13.00. Matvelsignelser på polsk. p. Roman Kunkel, OMI.

Kl. 14.00. Matvelsignelser på polsk. p. Roman Kunkel, OMI.

Kl. 23.00. Påskevigilie på norsk. p. Jagath, OMI.

 

  1. APRIL. PÅSKESØNDAG

Kl. 11.00. Messe på norsk.    p. Jagath, OMI.

Kl. 16.00. Messe på filippinsk.  p. Amando.

Kl. 18.00. Messe på norsk.   p. Jagath, OMI.

 

  1. APRIL. ANNEN PÅSKEDAG.

Kl. 11.00. Messe på norsk. p. Jagath, OMI.

Kl. 16.00. Messe på polsk. p. Roman, OMI.