Messetider

Vanlige messetider:

Søndag:     10:00 høymesse på norsk

                    18.00 messe på norsk

                    16:00 1. og 2. søndag, messe på polsk.  2. søndag i Tune Kirke.

                    13:00 2. søndag, messe på vietnamesisk

                    16.00  2. søndag, kaldeisk messe i Fredrikstad

                    16:00 3. søndag, messe på filippinsk

                   16:00 4. søndag, messe på engelsk.

Onsdag:      18:00 messe på norsk.  I stille uke kl. 18.30. 

Torsdag:     18:00 messe på norsk, etterfulgt av sakramentandakt

Fredag:       11:00 messe på norsk

Lørdag:      16.00  1. lørdag i måneden, fransk messe

                    17:30 rosenkransandakt

                   18:00 messe på norsk          

NB!

Endringer kan skje, se «kunngjøringer» for søndagsbrevene. Der står neste ukes messer oppgitt.

  Rosenkransmåned. Oktober.

Mandager kl. 18.00 – Kaldeisk gruppe

Tirsdager  kl. 18.00 – Filippinsk gruppe

Onsdager kl. 17.15 – Vietnamesisk gruppe

Onsdager kl. 18.30 –  Polsk gruppe

Torsdager kl. 17.00 – Afrikansk gruppe

Lørdager kl. 17.30 – Norsk