Messetider

Vanlige messetider:

Søndag:     10:00 høymesse på norsk

                    18.00 messe på norsk

                    16:00 1. og 2. søndag, messe på polsk.  2. søndag i Sarpsborg Kirke.

                    13:00 2. søndag, messe på vietnamesisk

                    16.00  2. søndag, kaldeisk messe i Fredrikstad

                    16:00 3. søndag, messe på filippinsk

                   16:00 4. søndag, messe på engelsk.

Onsdag:      18:00 messe på norsk.  I stille uke kl. 18.30. 

Torsdag:     18:00 messe på norsk, etterfulgt av sakramentandakt

Fredag:       11:00 messe på norsk

Lørdag:      16.00  1. lørdag i måneden, fransk messe

                    17:30 rosenkransandakt

                   18:00 messe på norsk          

NB!

Endringer kan skje, se «kunngjøringer» for søndagsbrevene. Der står neste ukes messer oppgitt.

KORSVEIANDAKT 2021  I FASTETIDEN

Onsdager            kl. 18.00   Vietnamesisk gruppe

Onsdager            kl. 18.45  Polsk gruppe

Torsdager            kl. 17.00   Afrikansk gruppe

Fredager             kl. 17.30   Kaldeisk gruppe

Lørdager             kl. 17.00   Norsk

MAX. 10 PERSONER

NÅDERIK  FASTETID