Messetider

Vanlige messetider:

Søndag:     10:00 høymesse på norsk

                    18.00 messe på norsk

                    16:00 1. og 2. søndag, messe på polsk.  2. søndag i Tune Kirke.

                    13:00 2. søndag, messe på vietnamesisk

                    16.00  2. søndag, kaldeisk messe i Fredrikstad

                    16:00 3. søndag, messe på filippinsk

                   16:00 4. søndag, messe på engelsk.

Onsdag:      18:00 messe på norsk.  I stille uke kl. 18.30. 

Torsdag:     18:00 messe på norsk, etterfulgt av sakramentandakt

Fredag:       11:00 messe på norsk

Lørdag:      16.00  1. lørdag i måneden, fransk messe

                    17:30 rosenkransandakt

                   18:00 messe på norsk          

NB!

Endringer kan skje, se «kunngjøringer» for søndagsbrevene. Der står neste ukes messer oppgitt.

 MESSER I JULETIDEN 2022/2023.

 

* Julaften, lørdag 24.des.   Kl.21.00. Polsk messe

Kl.23.00. Midnattsmesse

* 1. Juledag, søndag 25.des. Kl.11.00. Høymesse.

Kl. 16.00. Engelskmesse.

Kl.18.00. Juledagens kveldsmesse.

* 2. Juledag, mandag 26.des. Kl.11.00. Messe. Den hl. Stefan. Fest.

                                                  Kl. 13.00. Kaldeisk messe                                           

Kl. 16.00. Polsk messe.

* Tirsdag 27. des.            Kl. 18.00. Kveldsmesse. Den hl. evangelisten Johannes. FEST.

*Onsdag 28.des.               Kl.18.00. De uskyldige barn i Betlehem. Martyrer. Fest.

*Torsdag 29. des.             Kl. 18.00. Messe. (Juleoktaven)

*Fredag 30. des.              Kl. 18.00.  Messe. Den Hl. Familie. Fest.

 *Lørdag 31.des.               Kl. 18.00. Takksigelsesmesse.  

*Søndag 1. jan.2023.  kl. 10.00. Nyttårsdag. Guds hellige Mor Maria.   

                                                 Høytid.

Kl.16.00. Polsk messe

Kl.18.00. Kveldsmesse

*Fredag 6. jan. 2023.  Kl.18.00. Messe. Herrens Åpenbaring. Høytid.

 *Lørdag 7. jan. 2023. Kl.11.00. Katekese-/Familiemesse.

Kl.17.30. Rosenkransandakt – norsk

Kl.18.00. Messe.

*Søndag 8. jan.2023. Kl. 10.00 Høymesse. Herrens Dåp. Fest.

Kl. 13:00 Vietnamesisk messe.

Kl. 16.00 Polsk messe. (Sarpsborg.)

Kl. 16.00 Kaldeisk messe.

Kl. 18.00 Kveldsmesse.