Kirkekoret

St. Birgitta kor består i år 2012 av 11 optimistiske damer.

Vår viktigste oppgave er å medvirke i høymessen på søndag, til jul, påske, 1. kommunion, konfirmasjon – og ved andre tilstelninger/begivenheter i kirken.

Gregoriansk sang ligger korets hjerte nær.

Vi er et sosialt kor med mye hygge og glede både på kor-øvelsene og ellers.  Litt kurs- og reisevirksomhet får vi også til.

Nye medlemmer er et stort ønske (og behov) i koret.

Vi har øvelse onsdager (ikke hver uke) kl 19.00 i menighetslokalet.

Kontaktpersoner:

Liv Auberg Czynski (korleder) – e-post: liv.a.czynski@gmail.com

Sonja Kristensen (sekretær) – e-post: son.kri@online.no