KATOLSK FORUM TORSDAG 19. MARS Kl. 19.00.

TORSDAG 19. MARS Kl. 19.00.

TEMA: «PÅSKENS LITURGIER –                                                                                            Å VANDRE MED KRISTUS MOT NYTT LIV.»

Pål BratbakForedrag ved pater Pål BratbakHan er sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

St. Birgitta kirke, menighetssalen.

ALLE VEL MØTT.

Plakat:  KATOLSK FORUM 19.03.20-BRATBAK-PLAKAT

Rekolekcje wielkopostne po polsku.

FREDRIKSTAD – PARAFIA SW. BRYGIDY

 NIEDZIELA, 1. MARCA

– GODZ. 15.00 – ADORACJA, OKAZJA DO SPOWIEDZI

– GODZ. 16.00 – MSZA SW. Z NAUKA

Przed i po mszy sw. Okazja do spowiedzi sw. 

SPOTKANIE Z MISJONARZEM

PONIEDZIALEK , 2. MARCA

– GODZ. 18.00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI, DROGA KRZYZOWA

         – GODZ. 19.00 – MSZA SW. Z NAUKA.

 WTOREK, 3. MARCA

– GODZ. 18.00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI, DROGA KRZYZOWA

         – GODZ. 19.00 – MSZA SW. Z NAUKA.

 Serdecznie zapraszamy

Plakat:  Rekolekcje wielkopostne po polsku 2020

Språk – café starter opp igjen onsdag 5. februar kl. 19.00.

Siden september 2018 har Caritas – gruppa i St. Birgitta katolske menighet invitert til språktrening med fokus på daglige temaer og konversasjon. Det er ikke et vanlig språkkurs, og meningen er at vi skal snakke mest mulig norsk. Innholdet i kvelden formes etter innspill fra dere.

Vi treffes hver onsdag i menighetshuset mellom kl. 19.00 og  kl. 20.30.

Adressen er: St. Josephs gate 17 i Fredrikstad (ved Kirkeparken).

Tilbudet er gratis og åpent for alle uavhengig av tro.

Påmelding senest kvelden før møtet, dvs. innen søndag kl. 20.00 på SMS til Elzbieta mobil 90719460.

 

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Trosundervisning lørdag den 1. februar kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 1. februar i St. Birgitta menighet.  Da feirer vi Herrens fremstilling i tempelet i messenDet blir lysmesse med barnas deltakelse i prosesjon.

NB!! 1.kommunionsbarna begynner nestee lørdagen med sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 til kl.13.30.

Vi vil takke alle for kakene og gevinstene til utlodning på juletrefesten 4. januar.  Det er gledelig at så mange kunne delta.  Utlodningen innbrakte kr. 2.724,00 som er sendt til Missio.

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 2. klasse, som er bedt om å hjelpe 1 februar. Det gir også foreldre anledning til å delta i messen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.  Foreldre som hjelper med lunsjen skal komme kl. 9.45, smøre mat, servere og passe barna, rydde etter lunsjen.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2020:

  1. februar – 29. februar – 21. mars – 18. april

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45        Undervisning                         Kl. 11.45 – 12.15        Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00        Sangøvelse                            Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45        Messe

Viktige datoer:

Dato for foreldremøte for 1. kommunionsbarn er lørdag 29. februar kl. 13.00.

Konfirmasjon: lørdag 25. april. 2020, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 2. mai 2020.

1.kommunion: lørdag 9.mai 2020 – 2 grupper

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.  Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet.  Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

 

Les brevet her:  Katekese 010220