Festbrev, Herrens bebudelse, 8. april 2024. Uroczystosc-Zwiastowania-Panskiego.

Feiring av Herrens bebudelse er blitt utsatt fra 25. mars på grunn av påsken. Messe mandag 8. april kl. 18.00.

Lesninger:

Trosundervisning lørdag 13. april. kl. 9.45

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 13. april i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er: Påske.  Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.  Siste undervisningsdag – avslutning blir lørdag 20. april med tema Pinse.

Kjære foreldre til 2. klasse.

2. klassebarna skal øve på skrifte lørdag 13. april.  Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skriftemålet” og «skriftemål-2.klasse» som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn.

Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.  Leveres 27. april senest.

NB!!  Foreldremøte 1. kommunion fredag 12. april kl. 18.30.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.15 – 13.45.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                 Kl.  13.15 – 13.45 Sangøvelse 3. klasse

Viktige datoer:

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 27. april  kl. 10.00.

1. kommunion: lørdag 4. mai  – Kl.11.00.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

2. påskedag, 1. april 2024,år B. Poniedziałek w oktawie Wielkanocy.

Lesninger:

, , ,
, , ,

Messetider for stille uke og Påske 2024.

                                 24. MARS.  PALMESØNDAG.

                                  Kl. 10.00 Messe på norsk.              

                                    Kl. 16.00 Messe på engelsk.

                                   Kl. 18.00 Messe på norsk.             

                           26. MARS. TIRSDAG I STILLE UKE.

                                  Kl. 18.00 Korsveiandakt – filippinsk gruppe.

                           27. MARS. ONSDAG I STILLE UKE.

                            Kl. 17.15 Korsveiandakt- vietnamesisk gruppe.

                            Kl. 18.00 Messe på norsk.

                           28. MARS. SKJÆRTORSDAG.

                                  Kl. 18.00 Skjærtorsdagsmesse på norsk.

                       Sakraments tilbedelse på forskjellige språk.

                                  Kl. 20.00 ­- 20.45. på norsk.

                            Kl. 20.45 – 21.30. på polsk

                             Kl. 21.30 – 22.15. på filippinsk.

                                    Kl. 22.15 – 23.15. på vietnamesisk.

                          29. MARS. LANGFREDAG.

                                 Kl. 11.00. Skriftemål og Korsveiandakt. På polsk.

                                       Kl. 16.00 Pasjonsgudstjeneste. På norsk.

                         30. MARS.  PÅSKEVIGILIE.

                        Kl. 13.00. Matvelsignelser på polsk.

                                      Kl. 14.00. Matvelsignelser på polsk.

                          Kl. 23.00. Påskevigilie på norsk.

                        31. MARS. PÅSKESØNDAG.   

                     Kl. 11.00. Messe på norsk.

                         Kl. 16.00 Messe på polsk.      

                                    Kl. 18.00. Messe på norsk.  

                         01. APRIL. ANNEN PÅSKEDAG.                  

                              Kl. 11.00. Messe på norsk.