Søndagsbrev 5. desember 2021, 2. søndag i advent. Druga Niedziela Adwentu zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  2. søn. ADVENT – 2021 -C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 2. søndag i advent (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday December 5th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -2. søndag i advent-Druga Niedziela Adwentu zwykła Rok C

Trosundervisning lørdag 11. desember kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 11. desember i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det JUL som står i sentrum.

Barna fra 1 – 4 klasse skal komme kledd i hvitt (ha med seg noe hvitt) – de går i Lucia toget før messen.

Det blir skrifte for 4., 5., 6., 7., og 8. klasse.  Elever i disse klassene møter direkte i kirken kl. 9.45.  Pater har en kort innledning før skrifte. Vi ber dere om å forberede dere hjemme ved å gå igjennom vedlagte ark «Forberedelse til skrifte».  Vi oppfordrer alle foreldre til å hjelpe barna med forberedelsene.

1., 2., og 3. klasse har vanlig undervisning.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Ingen sangøvelse – konsert er avlyst. Barn hentes presis kl. 13.15

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

11. desember – 8. januar – 29. januar – 12. februar – 12. mars – april

                                                          

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen                                 Assistent:  Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan                           Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse:                                                          Assistent:
 4. klasse: Søster fra Tønsberg                        Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska                           Assistent:
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 11. desember.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Søndagsbrev 28. november 2021, 1. søndag i advent, År C. Pierwsza Niedziela Adwentu zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  1. søn. ADVENT – 2021 -C

Søndagens lesninger på norsk finnes her: Lesninger 1. søndag i advent (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday November 28th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -1. søndag i advent-Pierwsza Niedziela Adwentu zwykła Rok C

Søndagsbrev 21. november 2021, Kristi Kongefest. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – RokB.

Kristi kongefest

 

Les søndagsbrevet her:  Kristi Kongefest – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Kristi kongefest

Readings in English:  Daily Reading for Sunday November 21st 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Kristi Kongefest-Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata-B

Trosundervisning lørdag 20. november kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 20. november i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ADVENT som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Lørdagene 20. november og 11. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 18. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 20. november – 11. desember – 8. januar – 29. januar – 12. februar – 12. mars – 2. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                   Kl. 13.15- 13.45  Sangøvelse førjulskonsert

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen     Assistent:  Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg                       Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska Assistent: Joanna Syper
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg: Innmeldingsskjema.  Leveres 20. november.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Til å fylle ut:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel

Katekesebrevet:  Katekesebrev 211120

 

Søndagsbrev 14. november 2021, 33. alm søndag. Bonifatius-søndag. Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła-B

Les søndagsbrevet her:  33. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 33. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English: Daily Reading for Sunday November 14th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -33. alm.søndag-Trzydziesta trzecia Niedziela-B

Søndagsbrev 7. november 2021, 32. alm søndag. Trzydziesta druga Niedziela zwykła-B

Les søndagsbrevet her:  32. alm. søn. – 2021 -B

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 32. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday November 7th 2021

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -32. alm. søndag-Trzydziesta druga Niedziela zwykła-B

Trosunderrvisning lørdag 6. november kl. 9.45.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 6. november i St. Birgitta menighet. Denne undervisningsdagen er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum.

BARE FRISKE BARN KOMMER TIL UNDERVISNINGEN!!

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

 Lørdagene  6.november, 20. november og 11. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 18. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2021/2022:

 1. november – 20. november –  11. desember –  8. januar –  29. januar –  12. februar –  12. mars  – 2. april                                      

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                       Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                           Kl. 13.15- 13.45  Sangøvelse førjulskonsert

 Kateketer dette skoleåret:

 1. klasse: Elzbieta Hagen                       Assistent:    Christian Fladeby
 2. klasse: Raja Toma Younan                Assistent: Milena Kanabaj
 3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
 4. klasse: Søster fra Tønsberg               Assistent: Beatrice Bangela
 5. klasse: Emmie Braaten
 6. klasse: Julianna Moberg
 7. klasse: Danuta Ptasinska                     Assistent: Joanna Syper
 8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
 9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran, Lars Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det  barna må ta med seg, er mat og drikke, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlegg:  Innmeldingsskjema.  Leveres 6.november.

.Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

 

Les katekesebrevet her:  Katekesebrev 211106

Innmeldingsskjema:  Innmeldingkatekesen 2021-22-enkel