Søndagsbrev 25. september 2022, 26. alm. søndag År C. Caritas-søndag. – Dwudziesta szósta Niedziela zwykła Rok C.

Caritas

 

Les søndagsbrevet her:  26. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 26. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday September 25th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 26. alm. søndag-Dwudziesta szósta Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:   Skaitiniai -lesninger litauisk-26. ALM.-C

Trosundervisning lørdag den 24. september kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 24. september i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det høsttakkefest og vi ber om at man tar med seg frukt eller grønnsaker til velsignelse. Vi oppfordrer at foreldre kommer tidligere og deltar i familiemessen kl. 11.00.

ALLE BARN MÅ HA MED SEG MATPAKKE MED BRØDSKIVER, IKKE YOUGURT, GOTTERI ELLER ANNET. MENIGHETEN SERVERER DRIKKE.

Da det er flere barn som kanskje vil delta i katekesen, men som ennå ikke har begynt, gjentar vi det meste av tidligere innhold også i dette brevet:

Undervisningslørdager for skoleåret 2022/2023:                        

  1. september –15. oktober – 5. november – 3. desember

– 7. januar – 4. februar – 4. mars – 15. april – 6. mai avslutning

Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir fredag 23. september kl. 18.00

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Elzbieta Hagen Assistent: Sunniva Grell
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj
  3. klasse:Sr. Karolina fra Tønsberg Assistent: Beatrice Bangela  og Anna Flysak
  4. klasse: Emmie Braaten
  5. klasse: Nicholas Christiansen
  6. klasse: Målfrid Norgård
  7. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  8. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Julianna Moberg, Daniel Paszek, Christian Fladeby, Vigdis Maatje, Danuta Ptasinska (6.kl), Lars P. Kuran og Nikola Probola

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til materiell.  Det barna må ta med seg, er mat til lunsjen, skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 24. september.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Brevet i pdf:  Katekesebrev 220924

Innmeldingsblankett:  Innmeldingkatekesen 2022-23-enkel

Søndagsbrev 18. september 2022, 25. alm. søndag År C. – Dwudziesta piąta Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  25. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 25. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday September 18th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 25.alm. søndag- Dwudziesta piąta Niedziela zwykła Rok C

Litauisk: Skaitiniai -lesninger litauisk-25. ALM.-C

Søndagsbrev 11. september 2022, 24. alm. søndag År C. – Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  24. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 24. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday September 11th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -24. alm.søndag-Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła Rok C

Litauisk: Skaitiniai -lesninger litauisk-24. ALM.-C

Søndagsbrev 4. september 2022, 23. alm. søndag År C. – Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła Rok C

Les søndagsbrevet her:  23. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 23. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday September 4th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 23. alm. søndag-Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-23. ALM.-C

Søndagsbrev 28. august 2022, 22. alm. søndag År C. Dwudziesta druga Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  22. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 22. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday August 28th 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad – 22. alm. søndag-Dwudziesta druga Niedziela zwykła- C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-22. ALM.-C

Søndagsbrev 21. august 2022, 21. alm. søndag År C. Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  21. alm. søn- 2022-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 21. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday August 21st 2022

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -21. alm. søndag-Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok C

Litauisk:  Skaitiniai -lesninger litauisk-21. ALM.-C