Kjære alle rause givere!

På vegne av alle mine tyfonrammede landsmenn vil jeg gjerne takke dere for all hjelp og støtte som dere viste og fortsatt viser oss etter at super tyfon Haiyan/Yolanda rammet sør Filippinene tidlig i november.

Den filippinske befolkning i Norge er rørt at hele Norge mobiliserte seg for å gi oss både finansiell og annet slags materiell hjelp.
Vi takker alle våre katolske trosfeller i dette landet spesielt Caritas for dens hjelp. For tiden er både generalsekratær Marta Skretteberg på Filippinene og t.o.m. fhv menighetsmedlem Alexander Golding der nede på befaring.
Kirkekollekten i OKB og prelaturet Trondheim helgen 16./17. november er nå kommet opp til 700.000 norske kroner.
Vi takker også vår Biskop Bernt som forretett en pontifikal requiemmesse for de døde sammen med andre prester forrige fredag.
Vår egen prestemoderator P Amando Alfaro var selvsagt tilstede.
Noen av prestestudenter/seminarister ministrerte ved den høytidelige seremonien.
Requiemmessen ble feiret i en fullsatt Bredtvet kirke, det siste tilskuddet i våre katolske kirker i OKB.
Må Gud velsigne alle dere som har bidratt med hjelp!
Alma Fabella-Karlsen
Pressetalsansvarlig for Santo Nino gruppen i Nedre Glomma regionen

OKB: Utnevnelser i Fredrikstad

Den 17. oktober har biskop Bernt Eidsvig av Oslo gjenutnevnt Henri Maatje til kirkelig assistent i St. Birgitta menighet i Fredrikstad. Utnevnelsen gjelder for en periode på tre år fra 17. oktober 2013.

Samme dato har biskop Eidsvig gjenutnevnt Bente Heiseldal til ekstraordinær kommunionsutdeler i St. Birgitta menighet. Også denne utnevnelsen gjelder for enn periode på tre år, frem til 17. oktober 2016.