St. Birgitta menighet søker organist

ORGANIST I ST. BIRGITTA KATOLSKE MENIGHET, FREDRIKSTAD

I St. Birgitta katolske menighet er det ledig 40 % organist-stilling.

Kirkebygget er fra 1989 og har et Sandtner-orgel med 14 stemmer fra 2002.

Hovedoppgaver er musikk ved messer på søn-og helligdager, samt korarbeid.

Kirkemusikalsk utdanning på høyskolenivå er ikke en betingelse, men personlig egnethet og relevant praksis med orgelspill og korledelse vil bli vektlagt.

Stillingsinnhold, stillingsbrøk og øvrige betingelser kan tilpasses den som blir ansatt.

Det er ikke nødvendig at den som tilsettes er medlem i Den katolske kirke, men det forventes lojalitet mot Kirkens verdigrunnlag.

Lønn etter avtale.

Pensjonsordning.

Ønsket tiltredelse: april 2017, eller etter avtale.

Søknad med CV sendes til: fredrikstad@katolsk.no Søknadsfrist: 31. mars 2017.

Nærmere opplysninger:

Sogneprest Jagath Gunapala, omi  414 68 740

Anna Marie Hvaal Solberg 748 72 435

István Tálos 908 36 599

ORG.-ANN. 2017

Menigheten søker organist

Organist søkes

I St. Birgitta katolske menighet i Fredrikstad blir det ledig 40 % stilling for organist/kantor.

Kirkebygget er fra 1989 og det har et Sandtner-orgel med 14 stemmer fra 2002.

Hovedoppgaver er musikk ved messer på søn- og helligdager, samt korarbeid.

Kirkemusikalsk utdanning er ingen betingelse, men relevant bakgrunn er nødvendig.

Stillingsinnhold, stillingsbrøk og øvrige betingelser kan tilpasses den som blir tilsatt.

Det er intet krav at søker er medlem av Den katolske kirke, men personlig

egnethet og interesse for videreutvikling av kor-og menighetssang, blir vektlagt.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning. Tiltredelse i januar 2015, eller etter avtale.

Søknad med CV bes sendt til: fredrikstad@katolsk.no  Søknadsfrist: 1. desember 2014.

 Nærmere opplysninger:

Sogneprest Jagath Gunapala omi  414 68 740

Organist Norbert Czynski  922 31 527

István Tálos  908 36 599

 

Menighetsrådsvalg; oppdatering fra valgkomiteen.

Kjære alle,

Tusen takk for mange forslag på kandidater til menighetsrådsvalget.

Denne helgen, og tidlig neste uke vil valgkomiteen kontakte foreslåtte personer og spørre om de stiller til valg.

Før søndag 2. mars vil valglisten være klar og det blir mulig å stemme pr. post eller i kirken.

Resultatet fra valget vil annonseres på årsmøtet 23. mars 2014.

mvh

Valgkomiteen