Menigheten søker organist

Organist søkes

I St. Birgitta katolske menighet i Fredrikstad blir det ledig 40 % stilling for organist/kantor.

Kirkebygget er fra 1989 og det har et Sandtner-orgel med 14 stemmer fra 2002.

Hovedoppgaver er musikk ved messer på søn- og helligdager, samt korarbeid.

Kirkemusikalsk utdanning er ingen betingelse, men relevant bakgrunn er nødvendig.

Stillingsinnhold, stillingsbrøk og øvrige betingelser kan tilpasses den som blir tilsatt.

Det er intet krav at søker er medlem av Den katolske kirke, men personlig

egnethet og interesse for videreutvikling av kor-og menighetssang, blir vektlagt.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning. Tiltredelse i januar 2015, eller etter avtale.

Søknad med CV bes sendt til: fredrikstad@katolsk.no  Søknadsfrist: 1. desember 2014.

 Nærmere opplysninger:

Sogneprest Jagath Gunapala omi  414 68 740

Organist Norbert Czynski  922 31 527

István Tálos  908 36 599