St. Birgitta menighet søker organist

ORGANIST I ST. BIRGITTA KATOLSKE MENIGHET, FREDRIKSTAD

I St. Birgitta katolske menighet er det ledig 40 % organist-stilling.

Kirkebygget er fra 1989 og har et Sandtner-orgel med 14 stemmer fra 2002.

Hovedoppgaver er musikk ved messer på søn-og helligdager, samt korarbeid.

Kirkemusikalsk utdanning på høyskolenivå er ikke en betingelse, men personlig egnethet og relevant praksis med orgelspill og korledelse vil bli vektlagt.

Stillingsinnhold, stillingsbrøk og øvrige betingelser kan tilpasses den som blir ansatt.

Det er ikke nødvendig at den som tilsettes er medlem i Den katolske kirke, men det forventes lojalitet mot Kirkens verdigrunnlag.

Lønn etter avtale.

Pensjonsordning.

Ønsket tiltredelse: april 2017, eller etter avtale.

Søknad med CV sendes til: fredrikstad@katolsk.no Søknadsfrist: 31. mars 2017.

Nærmere opplysninger:

Sogneprest Jagath Gunapala, omi  414 68 740

Anna Marie Hvaal Solberg 748 72 435

István Tálos 908 36 599

ORG.-ANN. 2017