Valg til nytt menighetsråd starter denne helgen

Kjære alle sammen,

Valglisten er klar, dere finner stemmeseddelen i kirken fra denne helgen.

Fristen for å avlegge stemme er søndag 23. mars 2014.

Lykke til med valget

Hilsen valgkomiteen

(Henri Maatje og Freddy Kristiansen)