Korsveiandakter i fastetiden 2015

Mandager kl. 18.00 Afrikansk gruppe

Onsdager kl. 18.00 Vietnamesisk gruppe

Torsdager kl. 17.30 Polsk gruppe

Fredager kl. 18.00 Irakisk gruppe

Fredager kl. 19.00 Filippinsk gruppe

Lørdager kl. 17.00 Norsk

NÅDERIK  

FASTETID