Resultat av menighetsrådsvalget 2018.

Valgte medlemmer: Per Christian Solberg, Ray Pereira, Stephane Christopher Mukkaden og Elzbieta Hönl Hagen. 

Varamedlemmer: Elisabet Margrete Lund Olsgård og Irene Loar Jensen. 

I tillegg til disse valgte medlemmer har sognepresten utpekt Justyna Bizek og Mishgina Bahur Zemichael til menighetsrådet.

Det nye menighetsrådet blir innsatt søndag 29. april kl. 10.00.