Trosundervisning lørdag 5. januar kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 5. januar i St. Birgitta menighet.  Da er det HERRENS DÅP som står i sentrum.

Vi ber foreldre til barn i 3. klasse om å hjelpe med LUNSJ OG JULETREFESTEN lørdag 5. JANUAR.  Det blir sendt info til foreldre som skal hjelpe den dagen. Andre foreldre skal hjelpe ved konfirmasjon og katekeseavslutning.

Foreldre som hjelper med lunsjen skal komme kl. 9.45, smøre mat, servere og passe barna, rydde etter lunsjen.

Foreldre som hjelper med juletrefesten skal komme kl. 11.45. ordne med bord, koke kaffe, dekke på med kaker, kaffe, brus, kopper etc., rydde etter festen.

Til juletrefesten bes alle foreldre om å ta med kaker/små kaker og små gevinster til utlodning (verdi kr. 20-40), som leveres på kjøkkenet.

Spesielt for lørdag 5. januar: Messen starter kl. 12.30. 

 

Timeplan for lørdag 5. januar 2019

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.15  Pause + mat/drikke (serveres)

Kl. 11.15 – 12.15  Undervisning

Kl. 12.15 –  12.30 Sangøvelse

Kl. 12.30 – 13.30  Messe

Kl. 13.30- ca. 15.00   Juletrefest

 

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn. pr. skoleår. For 1. kommunionsbarn kr. 400,- for skoleåret. For 8. klasse kr. 300,-.

Giroinnbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Les katekesebrevet her:  Katekese 190105