Prayer group in English – Bønnegruppe på Engelsk

BØNNEGRUPPE

The prayer group in English meets on the 2nd and 4th Tuesday of the month at 18 o’clock in St. Birgitta parish House basement. Everyone is welcome. For more information, contact the coordinator Juliana Dourado (juhdourado2@gmail.com) or parish office.

 

Bønnegruppe på engelsk skal møtes den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 18.00 i menighetshusets kjeller.  Alle er velkommen.  For mer informasjon, kontakt koordinator Juliana Dourado på e-post juhdourado2@gmail.com  eller menighetskontoret.

2019: 22. januar, 12. februar, 26. februar, 12. mars, 26. mars, 9. april, 23. april,

14. mai, 28. mai, 11. juni og 25. juni.