Trosundervisning lørdag 2. februar kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.  Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 2. februar i St. Birgitta menighet.  Da feirer vi Herrens fremstilling i tempelet i messenDet blir lysmesse med barnas deltakelse i prosesjon.

NB!! 1.kommunionsbarna begynner denne lørdagen med sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 til kl.13.30.

Vi vil takke alle for kakene og gevinstene til utlodning på juletrefesten 5. januar.  Det er gledelig at så mange kunne delta.  Utlodningen innbrakte kr. 3.170,00 som er sendt til Barne Missio Norge.

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 2. klasse, som er bedt om å hjelpe 2. februar. Det gir også foreldre anledning til å delta i messen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

 Foreldre skal komme kl. 10.00 og forberede lunsjen på kjøkkenet.

Foreldre til 2. klasse skal komme kl. 10.00, jobbe 1 time, delta i messen / servere og passe barn.  Vennligst gi tilbakemelding til katekeseleder Elzbieta Hagen på mail: elzbieta.hagen@gmail.com eller mobil: 907 19 460  innen torsdag 31. januar, om hvem som kommer og når 2. februar.  Vennligst gi også beskjed om man ikke kan!

Undervisningslørdager for skoleåret 2019:

  1. februar -2. mars -23. mars – 27. april.

Viktige datoer:

Dato for foreldremøte for 1. kommunionsbarn er lørdag 2. februar kl. 13.00.

Konfirmasjon: lørdag 4. mai. 2019, kl. 12.00.

Ekstra undervisning for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019.

1.kommunion: lørdag 25.mai 2019 – 2 grupper kl.10.00 og 13.30.

 

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning              Kl. 11.45 – 12.15     Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00   Sangøvelse                Kl. 12.15 – 13.00        Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45        Messe                   Kl.  13.00                    Foreldremøte 3. klasse

                                                                 Kl. 13.00                     Sangøvelse 3. klasse

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

 Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).  For 1. kommunionsbarn kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.  Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.  Vi ber om at kontingenten blir betalt over nettbank.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag                                                              Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no                                                            St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet.  Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.

Les brevet her:  Katekese 190202