Trosundervisning lørdag den 27. april kl. 9.45.

Kjære elever og foreldre.

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 27. april i St. Birgitta menighet.  Dagens tema er Pinse. Det nærmer seg 1. kommunion og slutten på undervisningsåret.

 Kjære foreldre til 2. klasse.

 2.klassebarna skal skrifte for første gang lørdag 27. april. Vedlagt finner dere ”Forberedelse til skrifte” og «skriftemål» som vi ber dere gå gjennom noen ganger med barna før skriftemålet.

NB!! 1. kommunionsbarna har sangøvelse til 1. kommunionen kl. 13.00 – 13.30.

Kjære foreldre til 1.kommunionsbarn. 

Det skal være sangøvelse for 1. kommunionsbarna lørdag 27. april fra kl. 13.00 til kl. 13.30.

 Husk! Førstekommunionsmeldingen må være ferdig utfylt før 1.kommunion.

 Vi ber foreldre til barn fra 3. klasse om å hjelpe med lunsj. Foreldre skal komme kl. 9.45, jobbe 1 time, delta i messen, servere og passe barna, rydde etter lunsjen. Dere får egen e-post.

 Vi ber om at barna tar med seg tekstbøker/lærebøker tilbake.    De som vil beholde bøkene kan overta dem for kr. 100,00.

Viktige datoer:

Konfirmasjon blir lørdag 4. mai kl. 12.00.

Ekstra undervisning og skrifte for 3. klasse: lørdag 11. mai 2019 kl. 9.00.

  1. kommunion blir lørdag 25. mai – 2 grupper: kl. 10.00 og kl. 13.30.

Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45  Undervisning                 Kl. 11.45 – 12.30  Undervisning

Kl. 10.45 – 11.00  Sangøvelse                   Kl. 12.30 – 13.00  Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 11.00 – 11.45  Messe                             Kl.  13.00 – 13.30 Sangøvelse 3. klasse

Kateketene takker for undervisningsåret og ønsker alle hjertelig velkomne til høsten.

 Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vedlegg:  Forberedelse til skriftemålet-2.klasse

Skriftemål-2.klasse