St. Birgitta menighetsfest. Festen for Kristi Legeme og blod.

St. Birgitta 15

Søndag 23. juni kl. 11.00 starter vi med internasjonal messe.  Salmer og forbønner vil være på forskjellige språk.

Utvidet kirkekaffe med agapemåltid.

Alle er hjertelig velkommen til denne festen!

Sammen med St. Birgitta, la oss prise Gud.

St. Birgitta menighets festkomité