Søndagsbrev 28. juli 2019, 17. alm. søndag, år C. Den hellige Olav. Siedemnasta Niedziela zwykła Rok C. Uroczystosc Sw. Olafa.

olav_den_hellige

Da vi ikke har messe på mandag 29. juli, feirer vi Hellige Olav på søndag den 28. juli.

Les søndagsbrevet her:  OLSOK-17. alm. søn- 2019-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Den hellige Olav (29. juli)

Polsku:  Polsk søndagsblad -OLSOK – 29. JULI – Uroczystosc Sw. Olafa – 29 lipca