Trosundervisning lørdag 7. september kl. 9.45. NB! 3. klasse kl. 9.00.

Kjære elever og foreldre. 

Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Første undervisningsdag i det nye skoleåret vil bli lørdag den 7. september kl. 9.45.

Vi ber om at foreldrene (unntatt trinn. 3)  blir med barna inn i klasserommene ca. halv time for å snakke med kateketen.

 Undervisningslørdager for skoleåret 2019/2020:

  7. september        4. januar

21. september         1. februar

19. oktober            29. februar

16. november         21. mars

14. desember         18. april

 Foreldremøte for 1. kommunionsbarn blir lørdag 7. september kl. 13.15 (foreldre behøver derfor ikke sette av tid om morgenen). 

NB!! 3. klasse begynner kl. 9.00 den 7. september.  NB!!

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                   Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                      Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                                  

NB! Undervisning hele skoleåret er utvidet til 13.15 for alle trinn!

 Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Christian Fladeby og Julianna Moberg
  2. klasse: Raja Toma Younan og Jawan Saib Altiari
  3. klasse: Marzena Thoresen                 Assistent: Anna Jagodzinska
  4. klasse: Søster fra Tønsberg              Assistent: Beatrice Bangela
  5. klasse: Emmie Braaten
  6. klasse: Vigdis Maatje
  7. klasse: Danuta Ptasinska
  8. klasse: Elzbieta Hagen  Nikolajus Juozeliunas
  9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Joanna Bylica, Daniel Paszek, Peter Kuran

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår.  For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-.

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

 Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

 Vedlagt blankett leveres utfylt til katekesen senest første undervisningsdag, lørdag 7. september. (innmeldingkatekesen)

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel

Se brevet i pdf her:  Katekesebrev 190816

1.klassebrev 2019

1.kommunioninnbydelse 2020

1.kommunioninnbydelse 2021-2.klasse

2389klasse-2019

InnskrivningKonf.und.2021- 8.klasse