Søndagsbrev 22. september 2019, 25. alm. søndag, år C. Dwudziesta piąta Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  25. alm. søn- 2019-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 25. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Polsku:  Polsk søndagsblad – 25.alm. søndag- Dwudziesta piąta Niedziela zwykła Rok C