KATOLSK FORUM TORSDAG 14. NOVEMBER Kl. 19.00.

TEMA: «En dag i Herrens forgårder med munkene på Hovedøya i august 1197.»

 Foredrag ved Karl GervinHan er forfatter og foredragsholder, kjenner av cisterciensisk historie og spiritu­alitet og seniorprest i Den norske kirke.

St. Birgitta kirke, menighetssalen.

ALLE VEL MØTT.

Se plakat her:  KATOLSK FORUM 14.11.19-GERVIN-PLAKAT