Søndagsbrev 3. november 2019, 31. alm. søndag, år C. Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  31. alm. søn- 2019-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:   Lesninger 31. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Polsku:  Polsk søndagsblad – 31. alm. søndag-Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok C-1