Søndagsbrev 17. november 2019, 33. alm. søndag, år C. – Bonifatiussøndag. Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła Rok C.

Les søndagsbrevet her:  33. alm. søn- 2019-C

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 33. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Polsku:  Polsk søndagsblad -33. alm. søndag-Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła Rok C