Trosundervisning lørdag den 16. november kl.9.45.

Kjære elever og foreldre. 

Velkommen til trosundervisning (katekese) i St. Birgitta menighet!

Vi ønsker igjen velkommen til trosundervisning lørdag den 16. november i St. Birgitta menighet. Neste undervisningsdag er det ALLESJELERSDAG som står i sentrum. Vi skal be for våre avdøde i messen.

Lørdagene 16. november og 14. desember vil det for alle barn bli en halv time med øvelse av sang til førjulskonserten den 14. desember.  Øvelsene vil vare fra kl. 13.15 til kl. 13.45

Vi ber foreldre om å hente barna presis.

Felles lunsj – alle foreldre kommer til å delta med oppgaver: kjøkken og barnepass.

Det er foreldre til barn i 5. klasse, som er bedt om å hjelpe 16. november. Det gir også foreldre anledning til å delta i messen med barna. Det er behov for ca. 5 personer hver gang – for å hjelpe med lunsj, servering /rydding og passe barna i friminutt.

Undervisningslørdager for skoleåret 2019/2020:

  1. november – 14. desember – 4. januar – 1. februar – 29. februar – 21. mars – 18. april

 Undervisningsdagen forløper slik:

Kl. 09.45 – 10.45 Undervisning                Kl. 11.45 – 12.15 Lunsj (mat/drikke serveres)

Kl. 10.45 – 11.00 Sangøvelse                          Kl. 12.15 – 13.15 Undervisning

Kl. 11.00 – 11.45 Messe                             Kl.  13.15 – 13.45  Øvelse til førjulskonsert

NB! Undervisning hele skoleåret er utvidet til 13.15 for alle trinn!

Kateketer dette skoleåret:

  1. klasse: Christian Fladeby                                    Assistent: Liv Refsnes
  2. klasse: Raja Toma Younan og Milena Kanabaj   Assistent:
  3. klasse: Marzena Thoresen                                 Assistent: Anna Jagodzinska
  4. klasse: Søster Karolina fra Tønsberg                Assistent: Beatrice Bangela
  5. klasse: Emmie Braaten                        Vikar: Hilda Gorges – Elzbieta Hagen
  6. klasse: Vigdis Maatje
  7. klasse: Danuta Ptasinska
  8. klasse: Nikolajus Juozeliunas
  9. klasse: Ray Pereira

Vikarer: Daniel Paszek, Lars Petter Kuran, Joanna Bylica, Peter Kuran, og Julianna Moberg

Katekesekontingent

Alle barna i katekesen må betale en kontingent som går til å dekke utgifter til mat og materiell.  Det eneste barna må ta med seg, er skrivesaker og evt. utdelte bøker og permer. 

Kontingenten er kr. 150,- pr. barn pr. skoleår (1,2,4-7.klasse).                                      For 1. kommunionsbarn  kr. 400,-.  For 8. klasse kr. 300,-. 

Kontingentbetaling til konto: 1503.19.45078. Merk betalingen med barnets (barnas) navn og klasse.

Katekesen er et lokallag av NUK (Norges Unge Katolikker). Det betyr at hvert barn må melde seg inn på nytt i katekesen hvert år.  Alle som deltar i katekesen blir også automatisk også medlem av NUK. Hvis du ikke ønsker å være medlem av NUK, krysser du av på innmeldingsskjemaet.  Som medlem får du blader og rabatter på leire.  Prisen er den samme, enten du ønsker å være medlem eller ikke.  Biskopen og sognepresten anbefaler alle å være medlem av Norges Unge Katolikker.

Med vennlig hilsen

St. Birgitta menighet / St. Birgitta katekeselag

Tlf: 69 30 15 20     E-post: fredrikstad@katolsk.no

St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad

Vi ber foreldre om å ikke forstyrre undervisningen før den er avsluttet kl.13.15, Det gjelder særlig lokaler som har utsikt mot gårdsplassen.  Vi har rom lengst inn i kjelleren hvor man kan sitte.

Innmelding i katekesen:  Innmeldingkatekesen 2019-20-enkel