Språk – café starter opp igjen onsdag 5. februar kl. 19.00.

Siden september 2018 har Caritas – gruppa i St. Birgitta katolske menighet invitert til språktrening med fokus på daglige temaer og konversasjon. Det er ikke et vanlig språkkurs, og meningen er at vi skal snakke mest mulig norsk. Innholdet i kvelden formes etter innspill fra dere.

Vi treffes hver onsdag i menighetshuset mellom kl. 19.00 og  kl. 20.30.

Adressen er: St. Josephs gate 17 i Fredrikstad (ved Kirkeparken).

Tilbudet er gratis og åpent for alle uavhengig av tro.

Påmelding senest kvelden før møtet, dvs. innen tirsdag kl. 20.00 på SMS til Elzbieta mobil 90719460.

 

Alle interesserte er hjertelig velkommen!