KATOLSK FORUM TORSDAG 19. MARS Kl. 19.00.

TORSDAG 19. MARS Kl. 19.00.

TEMA: «PÅSKENS LITURGIER –                                                                                            Å VANDRE MED KRISTUS MOT NYTT LIV.»

Pål BratbakForedrag ved pater Pål BratbakHan er sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

St. Birgitta kirke, menighetssalen.

ALLE VEL MØTT.

Plakat:  KATOLSK FORUM 19.03.20-BRATBAK-PLAKAT