Søndagsbrev, Festen for Kristi Legeme og Blod, 14. juni 2020, År A. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Kristi Legeme-Santissimo

Les søndagsbrevet her:  Festen for Kristi Legeme og Blod-2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A)

Readings in English:Daily Reading for Sunday, June 14th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -Kristi Legeme og Blod-Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa