Søndagsbrev 12. juli 2020, 15. alm. søndag, år A. Piętnasta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  15. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her: Lesninger 15. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, July 12th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -15.alm. –Piętnasta Niedziela zwykła