Søndagsbrev 19. juli 2020, 16. alm. søndag, år A. Szesnasta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  16. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 16. søndag i det alminnelige kirkeår (år A)

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, July 19th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -16.alm.- Szesnasta Niedziela zwykła