Søndagsbrev, 2. august 2020, 18. alm. søndag. Osiemnasta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  18. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 18. søndag i det alminnelige kirkeår, år A.

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, August 2nd, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -18.alm. -Osiemnasta Niedziela zwykła