Søndagsbrev 9. august 2020, 19. alm. søndag, år A. -Dziewiętnasta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  19. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 19. søndag i det alminnelige kirkeår, år A

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, August 9th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -19.alm.-Dziewiętnasta Niedziela zwykła