Søndagsbrev 16. august 2020, 20. alm. søndag, år A. Dwudziesta Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  20. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 20. søndag i det alminnelige kirkeår, år A

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, August 16th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -20.alm.-Dwudziesta Niedziela zwykła