Søndagsbrev 30. august 2020, 22. alm. søndag, år A. Dwudziesta druga Niedziela zwykła, Rok A.

Les søndagsbrevet her:  22. alm. søndag – 2020-A

Søndagens lesninger på norsk finnes her:  Lesninger 22. søndag i det alminnelige kirkeår, år A.

Readings in English:  Daily Reading for Sunday, August 30th, 2020

Czytaj po Polsku:  Polsk søndagsblad -22.alm.-Dwudziesta druga Niedziela zwykła-A